Hareket Komutları
Önceki Kısayollar için Readline Komutları Sonraki
Hareket Komutları
beginning-of-line (C-a)
İmleç satırın başına gider.
end-of-line (C-e)
İmleç satırın sonuna gider.
forward-char (C-f)
İmleç bir karakter ileri gider.
backward-char (C-b)
İmleç bir karakter geri gider.
forward-word (M-f)
İmleç bir sözcük ileri gider. Harf ya da rakam olmayan karakterler sözcükten sayılmaz, onlara boşluk gibi davranılır.
backward-word (M-b)
İmleç bir sözcük geri gider. Harf ya da rakam olmayan karakterler sözcükten sayılmaz, onlara boşluk gibi davranılır.
clear-screen (C-l)
Son satır tepede kalacak şekilde ekran yukarı kaydırılır (ekran temizlenir).
redraw-current-line ()
Satırı tazeler. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kısayollar için Readline Komutları Başlangıç Geçmişi Yöneten Komutlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası