Kısayollar için Readline Komutları
Önceki VIII. Oylum - Komut Satırının Düzenlenmesi Sonraki
Kısayollar için Readline Komutları
İçindekiler
1. Hareket Komutları  -  Satır üzerindeki hareketler.
2. Geçmişi Yöneten Komutlar  -  Önceki satırların kullanılması.
3. Metni Değiştirmek için Komutlar  -  Metni değiştirmekte kullanılan komutlar.
4. Kesme ve Yapıştırma Komutları  -  Kesme ve yapıştırma komutları.
5. Sayısal Argümanların Belirtilmesi  -  Sayısal argümanların, yinelemelerin belirtilmesi
6. Readline Sizin Yerinize Yazsın  -  Readline sizin yerinize satırı yazabilir.
7. Klavye Makroları  -  Yazılan karakterlerin yeniden çalıştırılması ve kaydedilmesi.
8. Çeşitli Komutlar  -  Diğer konuların kapsamına girmeyen komutlar.
Bu kısımda, tuş dizilerine bağlanabilecek Readline komutları anlatılmıştır. Tuş kısayollarını bind -P komutunu çalıştırarak ya da bir inputrc dosyasında kullanılabilir biçemde bind -p komutu ile listeleyebilirsiniz. Bir tuş dizisinin eşlik etmediği komut isimleri öntanımlı olarak bağlantısızdır.
Aşağıdaki açıklamalarda nokta o anki imleç konumunu, mark ise set-mark komutu ile kaydedilmiş imleç konumunu ifade eder. nokta ile mark arasındaki dizge ise bölge ile ifade edilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Örnek İlklendirme Dosyası Başlangıç Hareket Komutları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası