Kesme ve Yapıştırma Komutları
Önceki Kısayollar için Readline Komutları Sonraki
Kesme ve Yapıştırma Komutları
kill-line (C-k)
İmleç konumundan satırın sonuna kadar keser.
backward-kill-line (C-x Rubout)
İmleç konumundan satırın başına kadar keser.
unix-line-discard (C-u)
İmleç konumundan satırın başına kadar keser.
kill-whole-line ()
Satırın tamamını keser, imleç konumundan bağımsızdır. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
kill-word (M-d)
İmleç konumundan sözcüğün sonuna kadar keser, imleç iki sözcüğün arasındaysa sonraki sözcüğün sonuna kadar keser. Sözcük sınırları forward-word ile aynıdır.
backward-kill-word (M-DEL)
Metni sözcük başlangıcından imlece kadar keser. İmleç iki sözcüğün arasındaysa, metin önceki sözcüğün başına kadar kesilir. Sözcük sınırları backward-word ile aynıdır.
unix-word-rubout (C-w)
Metni imleç konumundan önceki boşluğa kadar keser. Buradaki sözcük sınırları backward-kill-word'deki sınırlardan farklıdır.
unix-filename-rubout ()
Sözcük sınırları olarak boşluk ve / karakterini kullanarak imlecin arkasındaki sözcüğü keser. Kesilen metin kesme zincirine kaydedilir.
delete-horizontal-space ()
İmlecin çevresindeki tüm boşlukları ve sekmeleri siler. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
kill-region ()
`Bölge'deki metni keser. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
copy-region-as-kill ()
`Bölge'deki metni keser. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
copy-backward-word ()
İmleçten önceki sözcüğü keser. Sözcük sınırları backward-word ile aynıdır. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
copy-forward-word ()
İmleçten sonraki sözcüğü keser. Sözcük sınırları forward-word ile aynıdır. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
yank (C-y)
Son kesilen metni imleç konumunda satıra yerleştirir.
yank-pop (M-y)
Her yank-pop pano içeriğindeki kesmelerden bir öncekinin seçilmesini sağlar. Pano içeriği yank-pop ile sürekli döndürülür. Bu işlem sadece önceki komut yank ya da yank-pop ise uygulanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Metni Değiştirmek için Komutlar Başlangıç Sayısal Argümanların Belirtilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası