Metni Değiştirmek için Komutlar
Önceki Kısayollar için Readline Komutları Sonraki
Metni Değiştirmek için Komutlar
delete-char (C-d)
İmleç konumunda karakteri siler. İmleç satırın başlangıcında ise, satırda hiç karakter yoksa ve son karakter delete-char'a bağlı değilse EOF döner.
backward-delete-char (Rubout)
İmlecin arkasındaki karakteri siler. Bir sayısal argüman karakterlerin silinmesini değil kesilmesini sağlar.
forward-backward-delete-char ()
İmleç satırın sonunda olmadıkça, imlecin altındaki karakteri siler. İmleç satırın sonundaysa imlecin arkasındaki karakter silinir. Öntanımlı olarak bir tuşa atanmamıştır.
quoted-insert (C-q veya C-v)
Sonraki karakteri yazılan satıra aynen ekler. Bu C-q gibi bir tuş dizilerinin girilmesi gibidir.
self-insert (a, b, A, 1, !, ...)
Kendini yerleştirir.
transpose-chars (C-t)
İmleç arkasındaki karakteri peşinden ileri doğru bir karakter sürükler. İmleç satırın sonundaysa, son iki karakter yer değiştirir. Negatif argümanlar etkisizdir.
transpose-words (M-t)
İmleç öncesindeki sözcüğü peşinden bir sözcük ileri sürükler. İmleç satırın sonundaysa son iki sözcük yer değiştirir.
upcase-word (M-u)
İmlecin üzerindeki (ya da sonrasındaki) sözcüğün harfleri büyük harfe çevrilir. Bir negatif argüman ile, önceki sözcük büyük harfli yapılır ama imleç hareket etmez.
downcase-word (M-l)
İmlecin üzerindeki (ya da sonrasındaki) sözcüğün harfleri küçük harfe çevrilir. Bir negatif argüman ile, önceki sözcük küçük harfli yapılır ama imleç hareket etmez.
capitalize-word (M-c)
İmlecin üzerindeki (ya da sonrasındaki) sözcüğün başharfini büyük harfe çevrilir. Bir negatif argüman ile, önceki sözcüğün başharfi büyük harfe çevrilir ama imleç hareket etmez.
overwrite-mode ()
Üsteyazma kipini açar kapar. Doğrudan bir pozitif sayısal argüman ile üsteyazma kipine geçer. Doğrudan bir pozitif olmayan sayısal argümanla ekleme kipine geçer. Bu komut sadece emacs kipini etkiler; vi kipinde bu işlem farklı yapılır. Her readline() çağrısı ekleme kipini başlatır.
Üsteyazma kipinde, self-insert'e bağlı karakterler metni sağa itmek yerine aynı noktadaki metinle değiştirilir. backward-delete-char'a bağlı karakterler imlecin öncesindeki karakteri boşlukla değiştirir.
Öntanımlı olarak bu komut bir tuşa bağlanmamıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Geçmişi Yöneten Komutlar Başlangıç Kesme ve Yapıştırma Komutları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası