Sayısal Argümanların Belirtilmesi
Önceki Kısayollar için Readline Komutları Sonraki
Sayısal Argümanların Belirtilmesi
digit-argument (M-0, M-1, ... M--)
Rakamı evvelce başlatılmış argümana ekler ya da bir yeni argüman başlatır. M-- bir negatif argüman başlatır.
universal-argument ()
Bu bir argüman belirtmenin diğer yoludur. Bu komuttan sonra bir veya daha fazla rakam verilirse, istemlik bir eksi işaretiyle, bu rakamlar argümanı tanımlar. Komuttan sonra rakamlar verilmişse universal-argument'ın tekrar çalıştırılması sayısal argümanla biter, ama başka türlü yoksayılır. Özel bir durum olarak bu komuttan sonra bir rakam ya da eksi işareti olarak bir karakter verilirse sonraki komut için argüman sayısı dört ile çarpılır. Argüman sayısı dahili olarak birdir, yani bu işlevin ilk defa çalıştırılması argüman sayısını dört yapar, bir ikincisi argüman sayısını 16 yapar ve böyle gider. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kesme ve Yapıştırma Komutları Başlangıç Readline Sizin Yerinize Yazsın
Bir Linux Kitaplığı Sayfası