Readline Sizin Yerinize Yazsın
Önceki Kısayollar için Readline Komutları Sonraki
Readline Sizin Yerinize Yazsın
complete (TAB)
İmlecin arkasındaki metne tamamlama uygulamaya çalışır. Uygulanan asıl tamamlama uygulamaya özeldir. Bash, metni döndürülen bir değişken (metin $ ile başlıyorsa), kullanıcı ismi (metin ~ ile başlıyorsa), konak ismi (metin @ ile başlıyorsa) ya da komut (takma adlar ve işlevler) olarak ele alıp tamamlamaya çalışır. Eğer bunlardan hiçbiri bir eşleşme sağlamazsa, dosyaismi tamamlaması yapılmaya çalışılır.
possible-completions (M-?)
İmlecin arkasındaki metnin olası tamamlamalarını listeler.
insert-completions (M-*)
İmlecin arkasındaki metnin possible-completions tarafından üretilmiş olan tüm tamamlamalarını yerleştirir.
menu-complete ()
complete'e benzer ancak, tamamlanacak sözcük ile olası tamamlamalar listesindeki tek bir eşleşme yer değiştirilir. menu-complete peşpeşe çalıştırılırsa olası tamamlamalar listesi üzerinde adım adım dolaşılarak her eşleşme tek tek satıra yerleştirilir. Tamamlamalar listesinin sonuna gelindiğinde çan çalar (bell-style atamasına bağlı olarak) ve orjinal metne dönülür. Bir n argümanı eşleşenler listesinde n adım ileri gidilmesini sağlar; argüman negatifse listede n adım geri gidilir. Bu komut TAB için düşünülmüştür ancak öntanımlı olarak atanmamıştır.
delete-char-or-list ()
İmleç satırın başında ya da sonunda değilse imlecin altındaki karakteri siler (delete-char gibi). Satırın sonunda possible-completions'a özgü davranır. Bu komuta öntanımlı olarak bir kısayol atanmamıştır.
complete-filename (M-/)
İmlecin arkasındaki metne dosyaismi tamamlaması yapmaya çalışır.
possible-filename-completions (C-x /)
İmlecin arkasındaki metni bir dosyaismi olarak ele alıp, olası tamamlamalarını listeler.
complete-username (M-~)
İmlecin arkasındaki metni bir kullanıcı ismi olarak ele alıp, tamamlamaya çalışır.
possible-username-completions (C-x ~)
İmlecin arkasındaki metni bir kullanıcı ismi olarak ele alıp, olası tamamlamalarını listeler.
complete-variable (M-$)
İmlecin arkasındaki metni bir kabuk değişkeni olarak ele alıp, tamamlamaya çalışır.
possible-variable-completions (C-x $)
İmlecin arkasındaki metni bir kabuk değişkeni olarak ele alıp, olası tamamlamalarını listeler.
complete-hostname ([email protected])
İmlecin arkasındaki metni bir konak ismi olarak ele alıp, tamamlamaya çalışır.
possible-hostname-completions (C-x @)
İmlecin arkasındaki metni bir konak ismi olarak ele alıp, olası tamamlamalarını listeler.
complete-command (M-!)
İmlecin arkasındaki metni bir komut ismi olarak ele alıp, tamamlamaya çalışır. Komut tamamlaması metni sırasıyla takma adlar, anahtar sözcükler, kabuk işlevleri, kabuk yerleşikleri ve son olarak çalıştırılabilir dosya isimleri ile tamalamaya çalışır.
possible-command-completions (C-x !)
İmlecin arkasındaki metni bir komut ismi olarak ele alıp, olası tamamlamalarını listeler.
dynamic-complete-history (M-TAB)
İmlecin arkasındaki metni geçmiş listesinin satırları olan olası tamamlamalarla tamamlamaya çalışır.
complete-into-braces (M-{)
Dosyaismi tamamlaması uygular ve olası tamamlamaların listesini kaşlı ayraçlar arasına yerleştirir, böylece liste kabuk tarafından kullanılabilir hale gelir (Kaşlı Ayraçların Yorumlanması bölümüne bakınız).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sayısal Argümanların Belirtilmesi Başlangıç Klavye Makroları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası