Çeşitli Komutlar
Önceki Kısayollar için Readline Komutları Sonraki
Çeşitli Komutlar
re-read-init-file (C-x C-r)
inputrc dosyasının içeriğini okur ve burada bulunan değişken atamaları ve tuş kısayolları ile Readline'ı yeniden ilklendirir.
abort (C-g)
o anki düznleme komutundan çıkar ve uçbirim çanını çalar (bell-style atamasına bağlı olarak).
do-uppercase-version (M-a, M-b, M-x, ...)
Ötelenmiş karakter x küçük harf ise, bu karakterin büyük harfli karşılığını içeren komutu çalıştırır.
prefix-meta (ESC)
Ardından yazılan karakteri öteler. Bu, bir meta tuşu olmayan klavyeler içindir. ESC f ile M-f eşdeğerdir.
undo (C-_ or C-x C-u)
Arttırımlı geri alma, her satır için ayrı ayrı hatırlanır.
revert-line (M-r)
Bu satırda yapılan tüm değişiklikleri geri alır. Bu, satır üstünde peşpeşe undo komutu girilip tüm değişikliklerin geri alındığı duruma bir kerede erişmeyi sağlar.
tilde-expand (M-&)
O anki sözcük üstünde yaklaşık yorumlaması uygular.
set-mark ([email protected])
Noktayı mark yapar. (İmleç konumunu kaydeder). Bir sayısal argüman verilirse, belirttiği konum mark yapılır.
exchange-point-and-mark (C-x C-x)
Nokta ile markı yer değiştirir. O anki imleç kaydedilmiş konuma kaydırılır ve eski imleç konumu mark olarak kaydedilir.
character-search (C-])
Bir karakter okunur ve imleç bu karakterin bulunduğu sonraki konuma gider. Bir negatif argüman karakteri satırın başına doğru arar.
character-search-backward (M-C-])
Bir karakter okunur ve imleç bu karakterin bulunduğu önceki konuma gider. Bir negatif argüman karakteri satırın sonuna doğru arar.
insert-comment (M-#)
Bir sayısal argüman olmaksızın comment-begin değişkeninin değeri o anki satırın başına yerleştirilir. Bir sayısal argüman sağlanmışsa bu komutun değiştirilmesine sebep olur: eğer satırın başındaki karakter comment-begin değeri ile eşleşmiyorsa değer yerleştirilir, aksi takdirde comment-begin'deki karakter satırın başından silinir. Her durumda, satır bir satırsonu tuşlanmış gibi kabul edilir. comment-begin değişkeninin öntanımlı değeri bu komutun o anki satırı bir kabuk açıklaması yapmasına sebep olur. Eğer bir sayısal argüman açıklama karakterinin silinmesine sebep olursa satır kabuk tarafından çalıştırılacaktır.
dump-functions ()
Tüm işlevleri ve bunlarla ilişkili tuş kısayollarını Readline çıktı hattına basar. Bir sayısal argüman verilirse, çıktı inputrc dosyasında girdi olarak kullanılabilecek biçemde basılır. Bu komuta öntanımlı olarak bir kısayol atanmamıştır.
dump-variables ()
Tüm atanabilir değişkenleri ve değerlerini Readline çıktı hattına basar. Bir sayısal argüman verilirse, çıktı inputrc dosyasında girdi olarak kullanılabilecek biçemde basılır. Bu komuta öntanımlı olarak bir kısayol atanmamıştır.
dump-macros ()
Readline tuş dizilerini ve bunların bağlandığı makrolarla dizgeleri Readline çıktı hattına basar. Bir sayısal argüman verilirse, çıktı inputrc dosyasında girdi olarak kullanılabilecek biçemde basılır. Bu komuta öntanımlı olarak bir kısayol atanmamıştır.
glob-complete-word (M-g)
İmlecin öncesindeki sözcük bir * örtük olarak eklenerek dosyayolu yorumlaması için bir kalıp olarak ele alınır. Bu kalıp olası tamamlamalar için eşleşen dosya isimlerinin bir listesini üretmek için kullanılır.
glob-expand-word (C-x *)
İmlecin öncesindeki sözcük dosyayolu yorumlaması için bir kalıp olarak ele alınarak eşleşen dosya isimlerinin listesi sözcükle değiştirilir. Bir sayısal argüman sağlanmışsa dosya yorumlamasının öncesine bir * eklenir.
glob-list-expansions (C-x g)
glob-expand-word tarafından üretilen yorumlama listesi gösterilir ve satır yeniden oluşturulur. Bir sayısal argüman sağlanmışsa dosya yorumlamasının öncesine bir * eklenir.
display-shell-version (C-x C-v)
Bash'in çalışan kopyası hakkında sürüm bilgisi gösterir.
shell-expand-line (M-C-e)
Satırı kabuğun yaptığı gibi yorumlar. Bu takma ad ve geçmiş yorumlaması ile kabuk sözcük yorumlamalarının hemen tamamını uygular (Kabuk Yorumları bölümüne bakınız).
history-expand-line (M-^)
O anki satıra geçmiş yorumlaması uygular.
magic-space ()
O anki satıra geçmiş yorumlaması uygular ve bir boşluk girer (Geçmiş Yorumlaması bölümüne bakınız).
alias-expand-line ()
O anki satıra takma ad yorumlaması uygular (Takma Adlar bölümüne bakınız).
history-and-alias-expand-line ()
O anki satıra geçmiş ve takma ad yorumlaması uygular.
insert-last-argument (M-. or M-_)
yank-last-arg ile eşanlamlıdır.
operate-and-get-next (C-o)
O anki satırı çalıştırmak için kabul eder ve o anki satıra göreli sonraki satırı düzenlemek için geçmişten alır. Her argüman yoksayılır.
edit-and-execute-command (C-xC-e)
O anki komut satırı üstünde bir metin düzenleyici çağırır ve sonucu bir kabuk komutu olarak çalıştırır. Bash metin düzenleyici olarak sırasıyla $VISUAL, $EDITOR ve emacs çağırmaya çalışır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Klavye Makroları Başlangıç Readline vi Kipi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası