Komutun Bulunması ve Çalıştırılması
Önceki Komutların Çalıştırılması Sonraki
Komutun Bulunması ve Çalıştırılması
Bir komut, sözcüklere ayrıldıktan sonra, sonuçlananlar bir basit komut ve bir istemlik argüman listesi ise aşağıdaki eylemler oluşur:
  1. Komutun isminde / işaretleri yoksa kabuk komutun yerini bulmaya çalışır. Bu isimde bir kabuk işlevi varsa, Kabuk İşlevleri bölümünde açıklandığı gibi işlev çağrılır.
  2. İsim bir işlev ismi değilse, kabuk bu kez de onu kabuk yerleşikleri arasında arar, varsa yerleşik komut çalıştırılır.
  3. İsim bir işlev ya da yerleşik komut değilse ve / işaretleri de içermiyorsa, Bash bu isimde bir dosya içeren dizini bulmak üzere $PATH ile verilmiş her dizine bakar. Bash, çoklu PATH aramaları yapmamak için çalıştırılabilir dosyaların tam dosya yollarını bir tabloda tutar (hash Yerleşiği bölümüne bakınız). $PATH dizinlerinde arama işlemi, dosya, arama tablosunda yoksa uygulanır. Arama başarısız olursa, kabuk bir hata iletisi gösterir ve 127 çıkış durumu ile döner.
  4. Arama başarılı ise veya komut ismi bir ya da daha fazla / içeriyorsa, kabuk bu uygulamayı ayrı bir çalıştırma ortamında çalıştırır. Verilen isme argüman numarası olarak 0 ve varsa komutun argümanlarına 1 den başlayan argüman numaraları atanır.
  5. Bu çalıştırma işlemi, dosyanın çalıştırılabilir ve bir dizin olmaması sebebiyle gerçekleşmezse, dosya bir kabuk betiği olarak kabul edilir ve Kabuk Betikleri bölümünde açıklandığı gibi çalıştırılır.
  6. Komut eşzamanlamasız olarak başlatılamazsa, kabuk komutun işini bitirmesini bekler ve bittiğinde komutun çıkış durumu ile döner.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Basit Komut Yorumlaması Başlangıç Komut Çalıştırma Ortamı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası