Basit Komut Yorumlaması
Önceki Komutların Çalıştırılması Sonraki
Basit Komut Yorumlaması
Bir basit komut çalıştırıldığı zaman, kabuk aşağıdaki yorumları, atamaları ve yorumlamaları soldan sağa uygular.
  1. Çözümleyicinin yönlendirme ve değişken atamaları (bunlar komut isminden öncedir) olarak işaretlediği sözcükler daha sonra işlenmek üzere saklanır.
  2. Yönlendirme ve değişken ataması olmayan sözcükler yorumlanır (Kabuk Yorumları bölümüne bakınız). Yorumlamadan sonra kalan sözcükler varsa, ilk sözcük komut ismi olarak, kalanlar ise argümanlar olarak ele alınır.
  3. Yönlendirmeler, Yönlendirmeler bölümünde açıklandığı şekilde uygulanır.
  4. Değişken atamalarındaki = işaretlerinden sonra gelen metine yaklaşık yorumlaması, parametre yorumlaması, komut ikamesi, aritmetik yorumlama ve tırnak kaldırma uygulandıktan sonra sonuç değişkene atanır.
Sonuçlanan bir komut ismi yoksa, değişken atamaları, kullanılan kabukta ortam değişkeni olarak yorumlanır. Aksi takdirde değişkenler sadece çalıştırılan komutun ortamına eklenir ve kabuk ortamına etkisi olmaz. Bir değişkenin salt-okunur değerine atama yapılmaya çalışılırsa bir hata oluşur ve komut sıfırdan farklı bir çıkış durumu ile sonlanır.
Sonuçlanan bir komut ismi yoksa, yönlendirmeler uygulanır, fakat kullanılan kabuk ortamı etkilenmez. Bir yönlendirme hatası oluşur ve komut sıfırdan farklı bir çıkış durumu ile sonlanır.
Yorumlamadan sonra bir dosya ismi kalırsa, sonraki bölümde anlatıldığı gibi çalıştırma gerçekleştirilir, aksi takdirde komut işlemsiz sonlanır. Yorumlamanın sonucu bir komut ikamesi ise komutun çıkış durumu son çalıştırılan komutun çıkış durumudur. Komut ikamesi yoksa, komut sıfır çıkış durumu ile tamamlanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Komutların Çalıştırılması Başlangıç Komutun Bulunması ve Çalıştırılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası