Yaklaşık (~) Yorumlaması
Önceki Kabuk Yorumları Sonraki
Yaklaşık (~) Yorumlaması
Bir sözcük bir tırnaksız yaklaşık (~) karakteri ile başlıyorsa ve tırnaksız ilk / karakterine kadar olan tüm karakterler (veya tırnaksız bir / yoksa tüm karakterler) bir yaklaşık-öneki kabul edilir. Yaklaşık-öneki içindeki karakterlerin hiçbiri tırnaklı değilse, yaklaşık-öneki içindeki karakterlerin olası bir kullanıcı ismi oluşturduğu varsayılır. Eğer bu kullanıcı ismi boşsa yaklaşık işareti HOME kabuk değişkeninin değeri ile değiştirilir. Eğer HOME değişkeni belirlenmemişse, yerine kabuğu çalıştıran kullanıcının ev dizini kullanılır. Aksi takdirde yaklaşık-öneki, belirtilen kullanıcının ev dizini ile değiştirilir.
Yaklaşık-öneki ~+ ise, yaklaşık-öneki PWD kabuk değişkeninin değeri ile değiştirilir. Yaklaşık-öneki ~- ise, varsa OLDPWD kabuk değişkeninin değeri kullanılır.
Yaklaşık-önekinden sonra istemlik olarak bir + veya - işareti konmuş bir sayı geliyorsa, yaklaşık-öneki, dirs yerleşiğine bu işaret ve sayı verilerek çağrıldığı durumda dönen dizin yığınındaki ilgili eleman ile değiştirilir. Eğer yaklaşık-öneki ile birlikte verilen sayı bir + veya - işareti içermiyorsa + işareti verilmiş kabul edilir.
Kullanıcı ismi geçersizse ya da yaklaşık yorumlaması başarısız olursa sözcük değişmeden kalır.
Her değişken ataması bir : veya ilk = işaretinden önce yaklaşık işaretinin gelebileceği varsayımıyla kontrol edilir. Bu gibi durumlarda, yaklaşık yorumlaması ayrıca uygulanır. Sonuç olarak, PATH, MAILPATH ve CDPATH değişkenlerine atamalarda yaklaşık işaretli dosya isimleri kullanılabilir ve kabuk değer olarak yorumlanan değeri atar.
Aşağıda tırnaksız yaklaşık-öneklerinin nasıl yorumlandığı gösterilmiştir.
~
$HOME değişkeninin değeri
~/foo
$HOME/foo
~fred/foo
fred isimli kullanıcının ev dizininin foo alt dizini
~+/foo
$PWD/foo
~-/foo
${OLDPWD-'~-'}/foo
~N
dirs +N komutundan elde edilen dizge
~+N
dirs +N komutundan elde edilen dizge
~-N
dirs -N komutundan elde edilen dizge
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kaşlı Ayraçların Yorumlanması Başlangıç Kabuk Parametrelerinin Yorumlaması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası