Kabukta Sözdizimi
Önceki III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri Sonraki
Kabukta Sözdizimi
İçindekiler
1. Kabuk İşlemleri  -  Kabuğun temel işlemleri.
2. Ayrımlama  -  Karakterlerden özel anlamlandırmanın kaldırılması
2.1. Önceleme karakteri  -   Tek bir karakterden özel anlamlandırma nasıl kaldırılır.
2.2. Tek Tırnak  -   Bir karakter dizisinin tamamının yorumlanması nasıl engellenir.
2.3. Çift Tırnak  -   Bir karakter dizisinin çoğunluğunun yorumlanması nasıl bastırılır.
2.4. ANSI-C Ayrımlaması  -  Tırnak içine alınmış ANSI-C dizgeler nasıl yorumlanır.
2.5. Yerele Özel Çeviri  -  Dizgeler diğer dillere nasıl çevrilir.
3. Betiklerde Açıklamalar  -  Açıklamaların belirtilmesi.
Kabuk bir girdiyi okuduktan sonra bir dizi işlem yürütür. Eğer girdi bir açıklama başlangıcı içeriyorsa, kabuk açıklama sembolünü (#) ve satırın kalanını yoksayar. Aksi takdirde kabuk, girdiyi okur ve onu sözcüklere ve işleçlere ayırır, ayrımlama kurallarını kullanarak sözcükleri ve karakterleri anlamlandırır.
Bundan sonra bu dizgecikleri komutlar ve bağlı yapılar olarak çözümler, özel anlamları olan sözcükleri ve karakterleri kaldırır, kalanları yorumlar, gerekiyorsa girdi ya da çıktıyı yönlendirir, belirtilen komutları çalıştırır, komutların çıkış durumu oluşturmasını bekler ve bu çıkış durumunu denetim veya işlem yapılabilmesi için çıktılar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri Başlangıç Kabuk İşlemleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası