II. Oylum - Terimler
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki

Terimler

Kılavuzun içinde kullanılan bazı terimler.
alan - (field)
Kabuk yorumlarından birinin sonucu olan bir metin birimidir. Yorumlama sonrası, bir komut icra edilirken oluşan alanlar komut ismi ve argümanları olarak kullanılır.
anahtar sözcük - (reserved word)
Kabukta özel anlamı olan bir sözcük. Anahtar sözcüklerin çoğunluğu for ve while gibi kabuk akış denetimi yapılarında kullanılır.
boşluk - (blank)
Bir boşluk ya da sekme (tab) karakteri.
çıkış durumu - (exit status)
Bir komutun kendini çağırana döndürdüğü değer. Değer, sekiz bit genişlikle sınırlıdır ve dolayısıyla en çok 255 değerini alabilir.
denetim işleci - (control operator)
Bir denetim işlevi gerçekleştiren bir sözcüktür. Bir satırsonu (LF) karakteri olabildiği gibi ||, &&, &, ;, ;;, |, ( veya ) dizgeciklerinden biri de olabilir.
dizgecik - (token)
Kabuk tarafından tek birim olarak ele alınan bir karakter dizisi. Bir sözcük olabildiği gibi bir işleç de olabilir.
dosyaismi - (filename)
Bir dosyayı tanımlayan bir karakter dizgesidir.
dönüş durumu - (return status)
Çıkış durumu ile eşanlamlıdır.
isim - (name)
Bir harf veya altçizgi karakteri ile başlayan ve altçizgiler, harfler ve rakamlardan oluşan bir sözcük. İsimler, kabuk değişkenleri ve işlev isimleri olarak kullanılır. Ayrıca belirteç olarak da bilinir.
iş - (job)
Bir boruhattı (|) içeren bir süreç kümesi ve tamamı aynı süreç grubundan olarak onun alt süreci olan süreçlerin hepsi.
işleç - (operator)
Bir denetim ya da bir yönlendirme işleci. Yönlendirme işleçleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Yönlendirmeler bölümüne bakınız.
iş denetimi - (job control)
Kullanıcıların süreçleri durdurma ve yeniden başlatmayı seçebildikleri bir mekanizma.
metakarakter - (metacharacter)
Tırnaklarla sarmalanmamış, tek başına bir anlamı olan bir karakter. Bir metakarakter bir boşluk olabildiği gibi |, &, ;, (, ), < veya > karakterlerinden biri de olabilir.
özel yerleşik - (special builtin)
POSIX standardı tarafından özel olarak sınıflanmış bir yerleşik kabuk komutu.
Unix'i temel alan bir açık sistem standartları ailesi. Bash, POSIX 1003.1 standardının Kabuk ve Araçlar bölümünü ile ilgilenir.
sinyal - (signal)
Sistem içinde bir eylem oluşturmak üzere çekirdek tarafından bir sürecin uyarılmasını sağlayan mekanizma.
sözcük - (word)
İşleç olmayan bir dizgecik.
süreç grubu - (process group)
Aynı süreç kimliğine (PID) sahip birbiriyle ilişkili süreçlerden oluşan küme.
süreç grubu kimliği - (process group ID)
Bir süre grubunu yaşamı süresince tanımlayan bir eşsiz belirteç.
yerleşik - (builtin)
Dosya sisteminin içinde bir yerlerde bulunan bir çalıştırılabilir program değil, kabuğun kendi içinde gerçeklenmiş komutlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabuk Nedir Başlangıç III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası