Kabuk Parametreleri
Önceki III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri Sonraki
Kabuk Parametreleri
İçindekiler
1. Konumsal Parametreler  -  Kabuğun komut satırı argümanları.
2. Özel Parametreler  -  Özel anlamları olan parametreler.
Bir parametre değerlerin saklandığı bir öğedir. Bir isim, bir sayı ya da aşağıda listelenmiş özel karakterlerden biri olabilir. Bir değişken bir isim ile donatılmış bir parametredir. Bir değişkenin bir değeri vardır, isteğe bağlı olarak öznitelikleri de olabilir. Öznitelikler, declare yerleşik komutu kullanılarak atanabilir.
Bir parametre bir değer atanarak belirtilir. Boş dizge geçerli bir değerdir. Bir değişken belirtildikten sonra sadece unset yerleşik komutu ile kaldırılabilir.
Bir değişkenin belirtilmesi aşağıdaki sözdizimi ile yapılabilir:
    isim=[değer]
Eğer değer verilmezse, değişkene değer olarak boş dizge verilmiş kabul edilir. Tüm değerlere yaklaşık (~), parametre ve değişken yorumlamaları ile komut, aritmetik yorumlamaları ve ayrımlama (ayrıntılar aşağıda) uygulanır. Bir değişken tamsayılardan oluşmuş özelliklere sahipse, $((...)) yorumlaması kullanılmamış bile olsa değer bir aritmetik ifade olarak değerlendirilir (bkz, Aritmetik Yorumlama). "[email protected]" kullanımı dışında (aşağıda açıklanmıştır), sözcük çözümlemesi uygulanmaz. Dosya ismi çözümlemesi uygulanmaz. Atama deyimleri alias, declare, typeset, export, readonly ve local yerleşik komutlarının argümanları olarak verilebilir.
Atama deyiminin bir kabuk değişkenine veya dizi indisine bir değer atadığı bağlamda += işleci sona ya da değişkenin önceki değerine ekleme yapmakta kullanılabilir. += işlecinin bir değişkene uygulandığı durumda değişkenin tamsayı özniteliği etkinse değer bir aritmetik ifade olarak değerlendirilir ve değişkenin o anki değerine eklenir. += işlecinin bir dizi değişkenine birleşik atama kullanılarak uygulandığı durumda ise değişkenin değeri değiştirilmez (= kullanılmış gibi) ve yeni değer dizinin en büyük indisinden bir büyük indiste başlayan diziye eklenir. Dizge değerli bir değişkene uygulandığında, değer yorumlandıktan sonra değişkenin değerinin ardına eklenir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabuk İşlevleri Başlangıç Konumsal Parametreler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası