unset Yerleşiği
Önceki Bourne Kabuğu Yerleşikleri Sonraki
unset Yerleşiği
    unset [-fv] [isim]
isim'i belirtilen her işlev ya da değişken kaldırılır. Hiçbir seçenek verilmemişse ya da -v seçeneği verilmişse, her isim bir kabuk değişkenidir. -f seçeneği verilmişse, her isim bir kabuk işlevidir ve işlev tanımı kaldırılır. Salt-okunur değişkenler ve işlevler kaldırılamaz. Belirtilen isim salt-okunur olmadıkça dönüş durumu sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
umask Yerleşiği Başlangıç Bash Yerleşik Komutları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası