Özel Parametreler
Önceki Kabuk Parametreleri Sonraki
Özel Parametreler
Kabuğun bazı özel parametreleri vardır, bu parametreler atanamaz sadece gerektiğinde kullanılabilir:
*
Birden başlayan konumsal parametreler olarak yorumlanır. Çift tırnak içine alınarak kullanıldığında, her parametresi IFS değişkeninin ilk karakterinin ayraç olduğu tek sözcüklük bir dizgedir. Yani "$*" sözcüğü "$1c$2c..." sözcüğüne eşdeğerdir. Buradaki c karakteri IFS değişkeninin değerinin ilk karakteridir. Eğer IFS değişkeni belirlenmemişse boş bir dizgedir. Bu durumda parametreler bir ayraç karakteri olmaksızın yanyana dizilir.
@
Birden başlayan konumsal parametreler olarak yorumlanır. Çift tırnak içine alınarak kullanıldığında, her parametresi ayrı bir sözcük olarak yorumlanır. Yani "[email protected]" sözcüğü "$1" "$2" ... sözcüklerine eşdeğerdir. Eğer çift tırnak yorumlaması bir sözcük içinde vuku bulursa ilk parametrenin yorumu özgün sözcüğün başlangıç parçasıyle ve son parametrenin yorumu da özgün sözcüğün son parçasıyla bağlıdır. Konumsal parametrelerin bulunmaması halinde "[email protected]" ve [email protected] hiçlik olarak yorumlanır, yani parametreler silinmiş gibi olur.
#
Konumsal parametrelerin numaraları onluk sayılar olarak yorumlanır.
?
En son çalıştırılan önalandaki boruhattının çıkış durumudur.
-
(Kabuğun kendisi tarafından (örneğin -i seçeneği olarak) ya da set yerleşik komutu ile çağrı sırasında belirtilmiş komut satırı seçenekleri olarak yorumlanır.
$
Kabuğun süreç kimliğidir (PID). Bir () altkabuğunun varlığı halinde süreç kimliği olarak altkabuğun değil ana kabuğun süreç kimliği döner.
!
Artalanda (eşzamanlamasız) en son çalıştırılan komutun süreç kimliğidir.
0
Kabuğun ya da kabuk betiğinin ismidir. Bu kabuğun ilklendirilmesi sırasında belirlenir. Bash bir komut dosyası çalıştırıyorsa, $0 bu dosyanın ismidir (Kabuk Betikleri bölümüne bakınız).
Bash -c seçeneği ile başlatılmışsa (Bash'in Çağrılması bölümüne bakınız), $0 varsa seçenekle verilen argümandır; yoksa Bash'ı çağıran dosyanın ismidir.
_
Kabuk ilk başlatıldığında, kabuğu çağırmakta kullanılan mutlak dosya ismi ya da argüman listesinde belirtilmiş olarak çalıştırılan kabuk betiğinin ismidir. Müteakip olarak, yorumlama sonrası, önceki komuta son argüman olarak yorumlanır. Ayrıca, çalıştırılan her komutu çağırmakta kullanılacak tam dosyayolunu tutar ve ilgili komutun ayarladığı ortam değişkenine yerleştirilir. Örneğin, eposta denetlenirken, bu parametre eposta dosyasının ismini tutar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Konumsal Parametreler Başlangıç Kabuk Yorumları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası