Yönlendirilmiş Çıktının Eklenmesi
Önceki Yönlendirmeler Sonraki
Yönlendirilmiş Çıktının Eklenmesi
Yönlendirilmiş çıktının eklenmesi işleminde, verilmişse dosya tanıtıcı n, aksi takdirde standart çıktı (dosya tanıtıcı 1), verilen sözcük'ün yorumlanması ise elde edilen isme sahip dosyaya eklenir. Dosya yoksa oluşturulur.
Çıktının eklenmesi olarak değerlendirilecek sözdizimi:
    [n]>>sözcük
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çıktı Yönlendirmesi Başlangıç Standart Çıktı ve Standart Hatanın Yönlendirmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası