Standart Çıktı ve Standart Hatanın Yönlendirmesi
Önceki Yönlendirmeler Sonraki
Standart Çıktı ve Standart Hatanın Yönlendirmesi
Bash, hem standart çıktı (dosya tanıtıcı 1) hem de standart hatayı (dosya tanıtıcı 2), sözcük'ün yorumlanması ile elde edilen isme sahip dosyaya yönlendirebilir.
Standart çıktı ve standart hatanın yönlendirilmesine konu iki sözdizimi vardır:
    &>sözcük
ve
    >&sözcük
Bu iki biçemden birincisinin kullanılması önerilir. Her ikisi de aşağıdakine eşdeğerdir:
    >sözcük 2>&1
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yönlendirilmiş Çıktının Eklenmesi Başlangıç Uzun Metinlerin Yönlendirilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası