Yazılım Argümanları için Sözdizimi Uzlaşımları
Önceki Yazılım Argümanları Sonraki
Yazılım Argümanları için Sözdizimi Uzlaşımları
POSIX komut satırı argümanları için şu uzlaşımları tavsiye eder. getopt (getopt) ve argp_parse (Argp) işlevleri ile bunların gerçeklenmesi kolaylaştırılmıştır.
 • Tire (-) ile başlayan argümanlar seçeneklerdir.
 • Argüman almayan seçenekler, tek bir tire işaretinden sonra aralarında boşluk bırakmaksızın tek bir sözcük olarak belirtilebilir. Yani, -abc ile -a -b -c eşdeğerdir.
 • Seçenek isimleri tek bir alfanümerik karakterden (isalnum kapsamındaki karakterler) oluşur; bkz. Karakterlerin Sınıflandırılması.
 • Bazı seçenekler bir argüman gerektirebilir. Örneğin, ld komutunun -o seçeneği bir argüman gerektirir: bir çıktı dosyası ismi.
 • Bir seçenek ile argümanı arasında bir ayraç olabilir de olmayabilir de. (Başka bir deyişle aralarında bir boşluk bırakılması isteğe bağlıdır.) Yani -o foo ile -ofoo eşdeğerdir.
 • Seçenekler genellikle seçenek olmayan argümanlardan önce gelir.
  GNU C kütüphanesindeki getopt ve argp_parse gerçeklemeleri, kullanıcı seçeneklerle seçenek olmayan argümanları karışık olarak vermiş olsa bile, çözümlemenin doğası gereği onları seçenekler önce görünecek duruma getirir. Bu davranış standartdışıdır; bunu istemiyorsanız _POSIX_OPTION_ORDER ortam değişkenini tanımlayın. Bkz. Standart Ortam Değişkenleri.
 • -- argümanı tüm seçeneklerin sonunu belirtir; bu argümandan sonra gelen argümanlar tire işareti ile başlasalar bile seçenek olarak ele alınmazlar.
 • Tek başına bir tire işareti sıradan bir seçenek-olmayan-argüman olarak değerlendirilir. Teamülen (uzlaşımsal olarak), standart girdi ve standart çıktı için girdi ve çıktı belirtmekte kullanılır.
 • Seçenekler herhangi bir sırada verilebilir ya da defalarca belirtilebilir. Yorumlanması yazılımın yeteneğine bırakılır.
GNU bu uzlaşımlara uzun seçenekleri ekler. Uzun seçenekler iki tire işareti ile başlayan ve çok sayıda alfanümerik karakter ve tire işaretinden oluşabilen bir dizgedir. Uzun seçeneklerin isimleri genellikle en çok üç sözcük uzunlukta olurlar ve bu sözcükler arasında bir tire işareti bulunur. Kullanıcılar seçenek isimlerini eşsizliğini koruyarak kısaltılmış olarak kullanabilirler.
Bir uzun seçenek için bir argüman belirtmek gerekirse, --isim=değer yazılır. Bu sözdizimi bir uzun seçeneğin isteğe bağlı bir argüman kabul etmesini sağlar.
Neticede, GNU sistemi kabukta uzun seçeneklerin tamamlanmasını sağlayacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yazılım Argümanları Başlangıç Yazılım Argümanlarının Çözümlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası