Yazılım Argümanlarının Çözümlenmesi
Önceki Yazılım Argümanları Sonraki
Yazılım Argümanlarının Çözümlenmesi
Yazılımınızın komut satırı argümanlarının sözdizimi yeterince basitse, argv'den argümanları kendiniz ayıklayabilirsiniz. Yazılımınız sabit sayıda argüman almıyorsa ve tüm argümanlar aynı yöntemle (örneğin dosya isimleri) elde edilemiyorsa, argümanları çözümlemek için genellikle getopt (getopt) veya argp_parse (Argp) işlevlerini kullanmak daha iyidir.
getopt işlevi daha standarttır (sadece kısa seçenek kabul eden sürümü POSIX standardının bir parçasıdır), ama argp_parse işlevinin kullanımı hem çok basit hem de çok karmaşık seçenek yapıları için daha kolaydır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yazılım Argümanları için Sözdizimi Uzlaşımları Başlangıç getopt
Bir Linux Kitaplığı Sayfası