Argz ve Envz Vektörleri
Önceki V. Oylum - Diziler ve Dizgeler Sonraki
Argz ve Envz Vektörleri
İçindekiler
1. Argz İşlevleri  -  Argz vektörleri üzerindeki işlemler.
2. Envz İşlevleri  -  Ortam vektörlerine uygulanan diğer işlemler.
Bir vektör boş gösterici ile sonlandırılmış gösterici dizisidir.
Bir argz vektörleri, her elemanı boş karakter ('\0') ile ayrılmış kesintisiz bir bellek bloğu içindeki dizgeler dizisidir.
Bir envz vektörü her elemanı bir isim-değer çifti olan ve bu çiftlerin '=' karakteri ile ayrıldığı (en azından Unix ortamında) bir argz vektörüdür.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İkilik Verinin Kodlanması Başlangıç Argz İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası