I. Oylum - Giriş
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Giriş

İçindekiler
1. Başlarken  -  Bu kılavuz ne içindir ve nasıl kullanılır.
2. Standartlar ve Taşınabilirlik  -  GNU C kütüphanesinin üzerine inşa edildiği standartlar ve kaynaklar.
3. Kütüphanenin Kullanımı  -  Kütüphanenin pratikte kullanımı.
4. Kılavuzun Yol Haritası  -  Bu kılavuzdaki diğer kısımlarda acaba neler var.
C dili, girdi/çıktı işlemleri, bellek yönetimi, metin düzenleme ve benzeri işlemlerin uygulanabilmesi için hiçbir yerleşik çözüm sağlamaz. Bu çözümler yazılımlarınızla ilintileyip derleyebileceğiniz bir standart kütüphane içinde tanımlanır. Bu belgenin konusu olan GNU C kütüphanesi, ISO C standardında belirtilmiş olan tüm kütüphane işlevlerine ek olarak Unix işletim sisteminin diğer türevleri ile POSIX'e özgü olan kütüphane işlevlerini ve GNU sistemine özel oluşumları tanımlar.
Bu kılavuz, GNU kütüphanesinin özelliklerini nasıl kullanacağınızı size anlatmayı amaçlar. Diğer sistemlere taşınamayacak şeylerin neler olduğuna, hangi özelliklerin hangi standartlara uyduğuna ayrıca yeri geldikçe değinilmiştir. Ancak bu kılavuzdaki bilgiler tam bir taşınabilirlik sağlamak amacında değildir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çeviri Hakkında Başlangıç Başlarken
Bir Linux Kitaplığı Sayfası