Başlarken
Önceki I. Oylum - Giriş Sonraki
Başlarken
Bu kılavuz, sizin en azından, biraz da olsa C yazılım geliştirme diline ve temel yazılım geliştirme kavramlarına aşina olduğunuz varsayımıyla hazırlanmıştır. Özellikle, "geleneksel" ISO C öncesi dilden ziyade ISO standardı olan C ile bir aşinalık olduğu varsayılmıştır.
GNU C kütüphanesi, herbiri birbirleriyle yakın ilişkili özelliklere göre gruplanmış bildirimleri ve tanımları içeren, yazılımınızı işlerken C derleyicisi tarafından kullanılan çeşitli başlık dosyaları içerir. Örneğin stdio.h başlık dosyasında girdi ve çıktı işlemleri ile ilgili özellikler, string.h dosyasında ise dizge işleme araçları bildirilmiştir. Bu kılavuzdaki konular genelde başlık dosyalarının içeriğine bağlı olarak bölümlenmiştir.
Bu kılavuzu ilk kez okuyorsanız, giriş bölümünü tamamen okumalı, diğer bölümlere de bir göz gezdirmelisiniz. GNU C kütüphanesi epeyce çok işlev barındırır ve onların nasıl kullanıldığını hatırlamanızı beklemek pek gerçekçi olmaz. Yazılımınızı geliştirirken kütüphane işlevlerini ne zaman kullanacağınızı ve onların akılda kalmayan özelliklerini bu kılavuzun neresinde bulacağınız bilmek için bu kılavuza bir göz gezdirmeniz gerekir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
I. Oylum - Giriş Başlangıç Standartlar ve Taşınabilirlik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası