Kılavuzun Yol Haritası
Önceki I. Oylum - Giriş Sonraki
Kılavuzun Yol Haritası
Bu bölümde bu kılavuzun devamındaki kısımların içeriği hakkında kısaca bilgi verilmiştir.
 • Hata Bildirme kısmında kütüphane tarafından raporlanan hataların nasıl saptandığı açıklanmıştır.
 • Kütüphanedeki C Dili Oluşumları kısmında C dilinin standart parçaları için kütüphanedeki destek hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bunlar, sizeof işleci, NULL sembolik sabiti gibi şeyler ile argüman sayısı değişken işlevlerin nasıl yazıldığı, sayısal türlerin aralıkları ve çeşitli özellikleri gibi konulardır. Ayrıca kodunuza basit tuzaklar koyarak, sınama sonucuna göre uyarı iletileri alabileceğiniz basit bir hata ayıklama mekanizmasından da bahsedilmiştir.
 • Sanal Bellek Ayırma ve Sayfalama kısmında sanal belleğin özdevimli ayrılması da dahil sanal ve gerçek belleğin kullanımı ve yönetimi anlatılmıştır. Yazılımınızın baştan ne kadar belleğe ihtiyacı olacağını bilemiyorsanız belleği gerektikçe özdevimli ayırabilir ve göstericiler üzerinden yönetebilirsiniz.
 • Karakterle Çalışma kısmı karakter sınıflandırma işlevleri (isspace gibi) ile harf büyüklüğü dönüşümü yapan işlevler hakkında bilgi içerir.
 • Diziler ve Dizgeler kısmında, dizgeler (boş sonlandırmalı karakter dizileri), genel amaçlı bayt dizileri işlevleri ile kopyalama ve karşılaştıma gibi amaçlara uygun işlevler hakkında bilgi verilmiştir.
 • Girdi/Çiktı İşlemlerine Giriş kısmı kütüphanedeki girdi ve çıktı oluşumlarına kapsamlı bir bakış ile dosya isimleri gibi genel kavramlar hakkında bilgiler içermektedir.
 • Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış kısmında akımlarla (veya FILE * nesneleri) ilgili giriş/çıkış işlemleri anlatılmıştır. Bunlar stdio.h dosyasındaki normal C kütüphanesi işlevleridir.
 • Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı kısmı dosya tanımlayıcılar üzerindeki giriş/çıkış işlemleri hakkında bilgi içerir. Dosya tanıtıcılar Unix ailesi işletim sistemlerine özel bir düşük seviyeli mekanizmadır.
 • Dosya Sistemi Arayüzü kısmında dosyaların silinmesi, isimlerinin değiştirilmesi, yeni dizin oluturulması gibi dosyalar üzerindeki işlemler anlatılmıştır. Bu kısım ayrıca dosyaların sahipleri, dosya koruma kipleri gibi dosya özelliklerine nasıl erişildiği hakkında bilgileri de içerir.
 • Borular ve FIFOlar kısmı süreçler arası basit iletişim mekanizması hakkında bilgiler içerir. Boruhatları, biri diğerinin çocuğu olan iki süreç arasındaki iletişim için kullanılırken FIFO'lar aynı makine üzerindeki ortak bir dosya sistemi paylaşan süreçler arasındaki iletişim için kullanılır.
 • Soketler kısmı bir ağ üzerinden haberleşen farklı makineler üzerinde çalışan süreçler arasındaki daha karmaşık bir süreçler arası iletişim mekanizması hakkında bilgiler içerir. Bu kısımda ayrıca internet konak adreslemesi ile sistemin ağ veritabanının nasıl kullanıldığı da anlatılmıştır.
 • Düşük Seviyeli Uçbirim Arayüzü kısmında bir uçbirim aygıtının özniteliklerini nasıl değiştirebileceğiniz anlatılmıştır. Örneğin bir kullanıcının yazdığı karakterlerin görüntülenmesini engellemek isterseniz bu kısmı okuyun.
 • Matematik kısmı matematik işlevleri kütüphanesi hakkındadır. Gerçek sayılarla trigonometrik veya üstel işlevler, tamsayılarda bölümden kalan işlevleri ve rasgele sayı üreteçleri gibi konulara değinilmiştir.
 • Aritmetik İşlevleri kısmında basit aritmetik işlemler, gerçek sayılarla analiz ve dizgelerdeki sayıların okunması için işlevler anlatılmıştır.
 • Arama ve Sıralama kısmı, dizilerdeki değerlerin sıralanması ve aranması için karşılaştırma işlevleri hakkında bilgi içerir.
 • Şablon Eşleme kısmında düzenli ifadeler ve kabuk dosya isim kalıpları ile kabukta olduğu gibi sözcüklerin yorumlanması için işlevlere yer verilmiştir.
 • Tarih ve Zaman kısmında, takvim ve işlemci zamanının ölçümleri ile zamanlayıcıların ayarlanması ile ilgili işlevler anlatılmıştır.
 • Karakter Kümeleriyle Çalışma kısmında, char veri türü ile ifade edilemeyen karakter kümelerini kullanarak karakterler ve dizgeler üzerinde nasıl işlem yapılacağı açıklanmıştır.
 • Yereller ve Uluslararasılaştırma kısmında, kütüphanenin davranışını etkileyen ülke ve dil seçimi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Örneğin harflerin sırası hangi karakter hangisinin büyüğü ya da küçüğüdür, parasal değerler ve tarih dizgeleri nasıl biçimlenir gibi bilgiler bu kısımdadır.
 • Yerel Olmayan Çıkışlar kısmında, setjmp ve longjmp işlevleri anlatılmıştır. Bu işlevlerle goto deyiminin yaptığı gibi bir işlevden diğerine atlamak için kullanılan atlama işlevleridir.
 • Sinyal İşleme kısmı sinyallar hakkındadır. Sinyal nedir, bir sinyal alındığında neler yapılabilir ve yazılımınızın önemli bir bölümü çalışırken alınan sinyallerin engellenmesi gibi bilgiler içerir.
 • Temel Yazılım ve Sistem Arayüzü kısmında yazılımınızın komut satırı seçeneklerine ve ortam değişkenlerine nasıl erişebileceğiniz anlatılmıştır.
 • Süreçler kısmı, yeni süreçlerin başlatılması ve uygulamaların çalıştırılması hakkında bilgi içerir.
 • İş Denetimi kısmında, uçbirimin denetimi ve süreç grupları üzerindeki işlemler için işlevler açıklanmıştır. Bu işlevler, kabuk yazmakla ilgileniyorsanız özellikle iş denetimi konusundadır.
 • Sistem Veritabanları ve İsim Hizmetleri Seçimi kısmı, sistem veritabanındaki isimlerde arama, hangi veritabanı için hangi hizmetin kullanıldığının saptanması ve bu hizmetlerin nasıl gerçekleştirildiği gibi bilgiler içerir. Böylece kendi hizmet yordamlarınızı oluşturabilirsiniz.
 • Kullanıcı Veritabanı ve Grup Veritabanı, kısımlarında kullanıcı ve grup veritabanlarına nasıl erişebileceğiniz anlatılmıştır.
 • Sistem Yönetimi kısmında, yazılımınızın altında çalıştığı donanım ve yazılımlar hakkındaki bilgilerin alınması ve denetimini sağlayan işlevler anlatılmıştır.
 • Sistem Yapılandırma Parametreleri kısmında, çeşitli işletim sistemlerinin sınırları hakkında nasıl bilgi edinileceği anlatılmıştır. Bu parametrelerin çoğu POSIX ile uyumluluk içindir.
 • Kütüphane Oluşumlarının Özeti kısmında kütüphanenin içerdiği tüm işlevler, değişkenler ve makrolar ile veri türleri ve işlev prototipleri hakkında bunların hangi standarda uyumlu olduğu ve hangi sistemden türetildiği gibi bilgiler özet halinde verilmiştir.
 • Kütüphanenin Sürdürülmesi kısmında, GNU C kütüphanesinin sisteminize kurulması açıklanmıştır. Ayrıca bulduğunuz hataların nasıl raporlanacağı, yeni bir sisteme kütüphanenin nasıl taşınacağı, kütüphaneye yeni işlevlerin nasıl ekleneceği gibi bilgilere de yer verilmiştir.
Kullanmak istediğiniz kütüphane oluşumunun ismini biliyorsanız doğrudan Kütüphane Oluşumlarının Özeti kısmına bakın. Bu kısım oluşum hakkında özet bir bilgi verdiği gibi oluşum hakkında daha ayrıntılı bilgiyi nerede bulabileceğiniz bilgisini de içerir. Bu ek bölüm ayrıca, örneğin, bir işlevin argümanlarının türleri ve sırasını bilmek istediğinizde faydalıdır. Ayrıca her işlev, değişken veya makronun türetildiği sistem veya standardın ne olduğunu da bu kısımdan öğrenebilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Özellik Sınama Makroları Başlangıç II. Oylum - Hata Bildirme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası