IX. Oylum - Arama ve Sıralama
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Arama ve Sıralama

İçindekiler
1. Karşılaştırma İşlevinin Tanımlanması  -  İki nesnenin nasıl karşılaştırılacağı. Arama ve sıralama oluşumları genel amaçlı olduğundan sıralamanın nasıl olacağını belirtmelisiniz.
2. Dizi Arama İşlevleri  -  bsearch işlevi.
3. Dizi Sıralama İşlevi  -  qsort işlevi.
4. Arama ve Sıralama Örneği  -  Örnek yazılım.
5. İsim-Değer Çiftleri ile Arama İşlevi  -  hsearch işlevi.
6. Ağaç Arama İşlevi  -  tsearch işlevi.
Bu kısımda keyfi nesne dizilerinde arama ve sıralama için kullanılan işlevlere yer verilmiştir. Bu işlevlere dizi üyelerinin sayısı ve dizideki nesnelerin boyutları ile birlikte uygun bir karşılaştırma işlevi argüman olarak verilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
gettext kullanan yazılımların kullanımı Başlangıç Karşılaştırma İşlevinin Tanımlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası