Ek A. Kütüphanedeki C Dili Oluşumları
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Ek A. Kütüphanedeki C Dili Oluşumları
İçindekiler
1. Dahilî Kararlılığın Doğrudan Denetlenmesi  -  Bazı "imkansız" şeyler oluştuğunda çıkmak için assert kullanımı
2. Değişkin İşlevler  -  İşlevlerin değişen sayıda argümanla tanımlanması
2.1. Değişkin İşlevler Neden Kullanılır  -  Değişen sayıda argüman alan işlevleri oluşturmak için sebepler.
2.2. Değişkin İşlevler Nasıl Tanımlanır ve Kullanılır  -  Değişkin işlevler nasıl tanımlanır ve çağrılır.
2.2.1. Değişen Sayıda Argüman için Sözdizimi  -  Argüman sayısı değişen işlevler için bir prototip nasıl yapılır.
2.2.2. Argüman değerlerinin Alınması  -  İsteğe bağlı argüman değerlerine erişimde izlenecek adımlar.
2.2.3. Aktarılan Argümanların Sayısı  -  Daha fazla argüman var mı diye nasıl bakmalı.
2.2.4. Değişkin İşlevlerin Çağrılması  -  Argüman sayısı değişen işlevlerin çağrıları hakkında bilmeniz gerekenler.
2.2.5. Argümana Erişim Makroları  -  İsteğe bağlı argümanlara erişmek için kullanılan makroların ayrıntılı belirtimi
2.3. Bir Değişkin İşlev Örneği  -  Bir eksiksiz örnek.
2.3.1. Eski Moda Değişkin İşlevler  -  Değişkin işlevlerin ISO öncesi tanımlama yolu.
3. Boş Gösterici Sabiti  -  NULL makrosu.
4. Önemli Veri Türleri  -  Nesne boyutları için veri türleri.
5. Veri Türü Ölçüleri  -  Veri türü parametrelerinin gösterimleri.
5.1. Bir Tamsayı Veri Türünün Genişliğinin Hesaplanması  -  Bir tamsayı türü kaç bitle tutulur?
5.2. Bir Tamsayı Türün Aralığı  -  Bir tamsayı türün tutabileceği en küçük ve en büyük değer nedir?
5.3. Gerçek Sayı Türü Makroları  -  Gerçek sayı türlerini ölçümlemede kullanılan makrolar.
5.3.1. Gerçek Sayı Gösterimi ile İlgili Kavramlar  -  Terminoloji.
5.3.2. Gerçek Sayılar ile İlgili Makrolar  -  Bu sayılara özgü makroların açıklamaları.
5.3.3. IEEE Gerçek Sayı Gösterimleri  -  Bir ortak gösterim için ölçüler.
5.4. Yapı Alanı Konum Ölçüleri  -  Yapı türleri üzerinden ölçü alınması.
C kütüphanesi tarafından gerçekleştirilen bazı oluşumların aslında C dilini kendisinde bulunması gerekir. Bu oluşumlar kütüphane kılavuzunun değil C Dili Kılavuzunun bir parçası olmalıydı, ancak henüz bir dil kılavuzumuz olmadığı için bu oluşumların belgelendirilmesi burada yapılmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Köken Arama Listeleri Başlangıç Dahilî Kararlılığın Doğrudan Denetlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası