Sürecin İşlemci Önceliği ve Zamanlama
Önceki XXII. Oylum - Özkaynak Kullanımı ve Sınırlaması Sonraki
Sürecin İşlemci Önceliği ve Zamanlama
İçindekiler
1. Mutlak Öncelik  -  Öncelik ile ilk bağlantı. Posix
1.1. Mutlak Önceliğin Kullanımı
2. Anlık Zamanlama  -  Eş öncelikli süreçler arasında zamanlama
3. Temel Zamanlama İşlevleri  -  Zamanlama kurallarını alınması/belirtilmesi, öncelik
4. Geleneksel Zamanlama  -  Kaba yığınlar arasında zamanlama
4.1. Geleneksel Zamanlamaya Giriş
4.2. Geleneksel Zamanlama İşlevleri
5. İşlemciler Arasında İcra Sınırlaması
Çok sayıda süreç aynı anda işlemci zamanını kullanmak isterse, sistemin zamanlama kurallarına ve sürecin işlemci önceliğine bakılarak onu hangi sürecin alacağı saptanır. Bu kısımda GNU C kütüphanesinde onu denetleyen işlevlerle bu saptamanın nasıl yapıldığından bahsedilecektir.
Metin içinde bir özkaynak olarak işlemci ile ilgili olarak, işlemci zamanlamasından basitçe zamanlama ve sürecin işlemci önceliğinden ise sürecin önceliği olarak bahsedeceğiz. İşlemci zamanının sadece bir sürecin kullandığı bir özkaynak olduğu ya da süreçlerin işlemci zamanı için savaştıkları gibi bir anlam da çıkarmayın. Hatta bazı durumlarda kısmen bile önemli değildir. Bir sürece yüksek bir "öncelik" verilmesi bu sürecin diğer süreçlerden daha hızlı olmasına çok küçük bir etkisi olabilir. Bu bölümde öncelik deyince sadece işlemci zamanına uygulanan öncelikten bahsediyor olacağız.
İşlemci zamanlaması karmaşık bir konudur ve farklı sistemler bunu oldukça farklı yollarla yaparlar. Yeni fikirler sürekli geliştirilmekte ve çeşitli sistemlerin zamanlama algoritmalarının griftliği içinde yollar bulunmaya çalışılmaktadır. Bu bölümde genel kavramlar, GNU C kütüphanesini kullanan sistemlerin bazı özellikleri ve standartlar üzerinde durulacaktır.
Basitleştirmek için, sistemde sadece bir işlemci ve o işlemci içinde sadece bir işlem birimi varmış gibi davranacağız. Ancak bazı prensipler bir işlemci birden fazla işlem birimi içerdiğinde uygulanır ve eşit sayıda işlem birimi içeren çok sayıda işlemci olduğunda bu bilgiyi kolayca genelleştirebilirsiniz.
Bu bölümde bahsedilen işlevlerin hepsi POSIX.1 ve POSIX.1b standartlarında bulunur (sched… işlevleri, POSIX.1b'dedir). Bununla birlikte, POSIX bu işlevlerin okuduğu ya da belirlediği değerler için anlambilimsel bir tanım yapmamıştır. Bu kısımda, anlama dair kabuller POSIX standardının Linux çekirdeği gerçeklemesi üzerine oturtulmuştur. Göreceğiniz gibi, Linux gerçeklemesi POSIX sözdizimi yazarlarlarınınkilerden biraz terstir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Özkaynak Kullanımın Sınırlanması Başlangıç Mutlak Öncelik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası