Ek E. GNU C Kütüphanesini Yazanlar
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Ek E. GNU C Kütüphanesini Yazanlar
GNU C kütüphanesi Roland McGrath tarafından yazılmaya başlandı, şu an bakımı Ulrich Drepper tarfından yapılmaktadır. Kütüphanenin bazı parçaları başkaları tarafından yazılmış ya da üzerinde başka kişiler çalışmıştır.
 • getopt ve ilgili işlevler Richard Stallman, David J. MacKenzie ve Roland McGrath tarafından yazılmıştır.
 • Katıştırarak sıralama işlevi qsort Michael J. Haertel tarafından yazılmıştır.
 • qsort tarafından son çare olarak kullanılan hızlı sıralama işlevi Douglas C. Schmidt tarafından yazılmıştır.
 • Bellek ayırma işlevleri malloc, realloc ve free ve bunlarla ilişkili kodlar Michael J. Haertel, Wolfram Gloger ve Doug Lea tarafından yazılmıştır.
 • Çoğu dizge işlevinin (memcpy, strlen, vs.) hızlı çalışmasının gerçeklenmesi Torbjörn Granlund tarafından yapılmıştır.
 • tar.h başlık dosyası David J. MacKenzie tarafından yazılmıştır.
 • Ultrix 4'ü çalıştıran MIPS DECStation'a uyarlama (mips-dec-ultrix4) Brendan Kehoe ve Ian Lance Taylor tarafından sağlanmıştır.
 • DES şifreleme işlevi crypt ile bununla ilişkili işlevler Michael Glad tarafından yazılmıştır.
 • ftw ve nftw işlevleri Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.
 • SunOS paylaşımlı kütüphanelerine destek için başlangıç kodu Tom Quinn tarafından yazılmıştır.
 • mktime işlevi Paul Eggert tarafından yazılmıştır.
 • Dynix version 3'ü çalıştıran Sequent Symmetry uyarlaması (i386-sequent-bsd) Jason Merrill tarafından sağlanmıştır.
 • Zaman dilimi destek kodu, kamuya açık zaman dilimi paketinden Arthur David Olson ve arkadaşları tarafından uyarlanmıştır.
 • OSF/1'i çalıştıran DEC Alpha uyarlaması (alpha-dec-osf1) Roland McGrath tarafından yazılan kodlar kullanılarak Brendan Kehoe tarafından yazılmıştır.
 • Irix 4 çalıştıran SGI makinelere uyarlama (mips-sgi-irix4) Tom Quinn tarafından yapılmıştır.
 • MIPS mimarisine Mach ve Hurd kodunun uyarlanması (mips-birşey-gnu) Kazumoto Kojima tarafından yapılmıştır.
 • printf ve arkadaşları tarafından kullanılan gerçek sayı yazma ve scanf ve arkadaşları tarafından kullanılan gerçek sayı okuma işlevi strtod ve arkadaşları Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır. Bu işlevler tarafından kullanılan çok hassasiyetli tamsayı işlevleri Torbjörn Granlund tarafından yazılan GNU MP'den alınmıştır.
 • Kütüphanedeki uluslararasılaştırma desteği ile locale ve localedef uygulamaları Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır. Ulrich Drepper ayrıca, kendi yazdığı GNU gettext paketinden ileti katalogları desteğini kütüphaneye uyarlamıştır. Ayrıca catgets desteği ile çokbaytlı karakter ve geniş karakter desteğini sağlayan işlevlerin tamamını yazmıştır (wctype.h, wchar.h, vs.).
 • nsswitch.conf mekanizmasının, dosyalarının ve DNS arkaplanının gerçeklenimi Peter Eriksson tarafından tanımlanan arkaplan arayüzü temel alınarak Ulrich Drepper ve Roland McGrath tarafından tasarlanmış ve yazılmıştır.
 • Linux i386/ELF (i386-birşey-linux) uyarlaması, Hongjiu Lu'nun GNU C kütüphanesi Linux sürümünde yaptığı çalışmalar temel alınarak Ulrich Drepper tarafından yapılmıştır.
 • Linux/m68k (m68k-birşey-linux) uyarlaması Andreas Schwab tarafından yapılmıştır.
 • Linux/ARM (arm-birşey-linuxaout) ve tekbaşına ARM (arm-birşey-none) uyarlaması, IPv6 destek kodunu da yazan Philip Blundell tarafından yapılmıştır.
 • Richard Henderson ELF özdevimli ilintileme kodunu ve Alpha işlemci için diğer destek kodlarını yazdı.
 • David Mosberger-Tang Linux/Alpha (alpha-anything-linux) uyarlamasını yaptı.
 • Linux'un PowerPC'e uyarlaması (powerpc-birşey-linux) Geoffrey Keating tarafından yapıldı.
 • Miles Bader argp argüman çözümleme paketini ve argz/envz arayüzlerini yazdı.
 • Stephen R. van den Berg oldukça eniyilenmiş bir strstr işlevi yazdı.
 • Ulrich Drepper hsearch ve drand48 ailesi işlevleri; random ailesinin evresel sürümlerini (_r); System V paylaşımlı bellek ve IPC destek kodunu; ve ix86 işlemciler için en yüksek seviyede eniyilenmiş dizge işlevlerini yazdı.
 • Sun Microsystems'ın fdlibm-5.1'inden alınan matematik işlevleri J.T. Conklin, Ian Lance Taylor, Ulrich Drepper, Andreas Schwab ve Roland McGrath tarafından değiştirilerek uyarlandı.
 • stdio işlevlerinin gerçeklendiği libio kütüphanesi bazı platformlar için Per Bothner tarafından yazıldı ve sonra Ulrich Drepper tarafından üzerinde değişiklikler yapıldı.
 • Eric Youngdale ve Ulrich Drepper nesnelerin sembol seviyesinde sürümlenmesini gerçekleştirdi.
 • Thorsten Kukuk NIS (YP) ve NIS+, güvenlk seviyesi 0, 1 ve 2 için bir gerçekleme sağladı.
 • Andreas Jaeger matematik kütüphanesi için sınama yordamlarını yazdı.
 • Mark Kettenis utmpx arayüzünü ve bir utmp artalan uygulaması gerçekleştirdi.
 • Ulrich Drepper karakkter dönüşüm işlevlerini (iconv) ekledi.
 • Thorsten Kukuk NSS (nscd) için bir arabellekleme artalan uygulaması gerçekleştirdi.
 • Tim Waugh POSIX.2 wordexp işlev ailesi için bir gerçekleme sağladı.
 • Mark Kettenis Hesiod NSS modülünü üretti.
 • Internet ile ilgili kod (inet altdizinini çoğu) ve diğer muhtelif işlevlerle başlık dosyaları bir kaç küçük değişiklikle ya da değiştirilmeksizin 4.4 BSD'den alındı. Bu kod için kopyalama izinleri kaynak paketin ana dizinindeki LICENSES dosyasında bulunabilir.
 • Rasgele sayı üretim işlevleri random, srandom, setstate ve initstate ile rand ve srand işlevleri Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi için Earl T. Cohen tarafından yazıldı. Kodun telif hakkı Regents of the University of California'ya aittir. GNU C kütüphanesi ve ISO C standardına uyum için çok küçük bazı değişiklikler yapılmış olsa da işlevsel kod Berkeley'indir.
 • DNS çözümleyici kod doğrudan BIND 4.9.5'ten alınmıştır; telif hakkı UC Berkeley ve from Digital Equipment Corporation'a aittir. DEC lisansının metni için LICENSES dosyasına bakınız.
 • Sun RPC destek kodu tıpatıp Sun'ın rpcsrc-4.0 dağıtımından alınmıştır; lisans metni için LICENSES dosyasına bakınız.
 • Mach için destek kodu kısmen CMU'nun Mach 3.0'ından alınmıştır, fakat farklı bir lisans altında; lisans metni için LICENSES dosyasına bakınız.
 • IA64 matematik işlevlerinin birçoğu Intel'in bir özgür lisans altında kullanılabilir kıldığı "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium"'dan alınmıştır; ayrıntılar için LICENSES dosyasına bakınız.
 • getaddrinfo ve getnameinfo işlevleri ve destekleme kodu Craig Metz tarafından yazılmıştır; lisans metni için LICENSES dosyasına bakınız.
 • IEEE 64 bitlik çift hassasiyetli matematik işlevlerinin birçoğu (sysdeps/ieee754/dbl-64 alt dizinindekiler) IBM tarafından yazılmış IBM Accurate Mathematical Library'den alınmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
GNU C Kütüphanesinin Unix Sistemlerine Uyarlanması Başlangıç Ek F. Özgür Kılavuzlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası