GNU C Kütüphanesinin Unix Sistemlerine Uyarlanması
Önceki GNU C Kütüphanesinin Uyarlanması Sonraki
GNU C Kütüphanesinin Unix Sistemlerine Uyarlanması
Unix sistemlerinin çoğu temelde birbirlerine çok benzerler. Farklı makineler için çeşitleri olduğu gibi çekirdek tarafından sağlanan oluşumlara bağlı çeşitleri de vardır. Fakat işletim sistemi oluşumları ile arayüz çoğu parçası bakımında neredeyse tektip ve basittir.
Unix sistemleri için kod sysdeps dizini altındaki unix dizininde bulunur. Bu dizin Unix çeşitlemelerine özel alt dizinler hatta alt dizin ağaçları içerir.
Unix sistemlerindeki sistem çağrılarını oluşturan işlevler syscalls.list isimli dosyadaki belirtimlerden özdevinimli üretilen makine kodları şeklinde gerçeklenmiştir. sysdeps/unix altında ve bunun alt dizinlerinde böyle çeşitli dosyalar vardır. Bazı sistem çağrıları soneki .S olan dosyalarla gerçeklenmiştir; örneğin, _exit.S. .S uzantılı dosyalar makine kodu çeviricisinden geçmeden önce C önişlemcisi tarafından işlenirler.
Bu dosyaların hepsi sysdep.h dosyasında tanımlanmış olan makroları kullanırlar. sysdeps/unix içindeki sysdep.h bunları kısmen tanımlar; başka bir dizindeki sysdep.h dosyası ile belli bir makine ve işletim sistemi çeşidi için olanlar tanımlanarak seri tamamlanmalıdır. sysdeps/unix/sysdep.h dosyasına ve makineye özel sysdep.h gerçeklemelerine bakarsanız bu makroları ve ne yaptıklarını görebilirsiniz.
unix dizinindeki sisteme özel Makefile dosyası (sysdeps/unix/Makefile), kütüphanenin derlenmesini istediğiniz hedef Unix sistemindeki dosyalardan çeşitli dosyaların üretilmesini sağlayan kurallar içerir. Bu şekilde üretilen tüm dosyalar derlenmiş nesne dosyalarının tutulduğu dizinlere konur; yani kaynak ağacını etkilemezler. Üretilen dosyalar ioctls.h, errnos.h, sys/param.h ve errlist.c'dir (kütüphanenin stdio bölümü için).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hiyerarşi Uzlaşımları Başlangıç Ek E. GNU C Kütüphanesini Yazanlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası