Dosyalar Dizini
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Dosyalar Dizini

E

envz.h:   Envz İşlevleri
errno.h:   Hata Bildirme,   Hata Denetimi,   Hata Kodları
/etc/group:   Grup Veritabanı
/etc/hosts:   Konak İsimleri
/etc/localtime:   Zaman Diliminin TZ ile Belirtilmesi
/etc/networks:   Ağ İsimleri Veritabanı
/etc/passwd:   Kullanıcı Veritabanı
/etc/protocols:   Protokol Veritabanı
/etc/services:   Servis Veritabanı
execinfo.h:   Köken Arama Listeleri

H

hostid komutu:   Konak İsimlendirmesi
hostname komutu:   Konak İsimlendirmesi

O

obstack.h:   Yığınak Oluşturma

S

setjmp.h:   Yerel Olmayan Çıkışların Ayrıntıları,   Yerel Olmayan Çıkışlarda Sinyaller
sh:   Bir Komutun Çalıştırması
/share/lib/zoneinfo:   Zaman Diliminin TZ ile Belirtilmesi
signal.h:   Anahtar Sözcükler,   Standart Sinyaller,   Sinyal İletileri,   Basit Sinyal İşleme,   Gelişmiş Sinyal İşleme,   sigaction Seçenekleri,   Kendine Sinyal Gönderme,   Başka Bir Sürece Sinyal Gönderme,   Sinyal Kümeleri,   Sürecin Sinyal Maskesi,   Bekleyen Sinyallerin Sınanması,   BSD Usulü Sinyal İşleme
stdarg.h:   Argüman değerlerinin Alınması,   Argümana Erişim Makroları
stddef.h:   Önemli Veri Türleri
stdint.h:   Tamsayılar
stdio.h:   Akımlar (Streams),   Standart Akımlar,   Akımların Açılması,   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması,   Karakter Girdilerinin Alınması,   Blok Girişi ve Çıkışı,   Biçimli Çıktı İşlevleri,   Değişkin Çıktı İşlevleri,   Biçimli Girdi İşlevleri,   Dosyalarda Konumlama,   Taşınabilir Dosya Konumlama İşlevleri,   Tamponların Boşaltılması,   Tamponlama Çeşidinin Seçimi,   Dizge Akımları,   Özel Akımlar ve Çerezler,   Tanıtıcılar ve Akımlar,   Dosyaların Silinmesi,   Geçici Dosyalar,   Denetim Uçbiriminin İsimlendirilmesi,   Oturumu Açan Kim?
stdlib.h:   Özdevimli Olarak Basit Bellek Ayırma,   malloc ile Ayrılan Belleğin Serbest Bırakılması,   Bir Bellek Bloğunun Boyutunun Değiştirilmesi,   Temizlenmiş Bellek Ayırma,   Bellek Bloklarının Hizalanarak Ayrılması,   Değişken Boyutlu Özdevinimli Saklama,   Dönüşüm Seçimi,   Evresel Olmayan Karakter Dönüşümleri,   Dizi Arama İşlevleri,   Dizi Sıralama İşlevi,   Uçbirimsilerin Ayrılması,   ISO C Rasgele Sayı İşlevleri,   BSD Rasgele Sayı İşlevleri,   SVID Rasgele Sayı İşlevleri,   Tamsayı Bölme,   Mutlak Değer,   Tamsayıların Çözümlenmesi,   Gerçek Sayıların Çözümlenmesi,   Ortama Erişim,   Çıkış Durumu,   Anormal Sonlanma,   Bir Komutun Çalıştırması
string.h:   Dizge Uzunluğu,   Kopyalama ve Birleştirme,   Dizi/Dizge Karşılaştırması,   Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri,   Arama İşlevleri,   Bir Dizgeyi Dizgeciklere Ayırma,   Bayağı Şifreleme,   Sinyal İletileri
sys/param.h:   Konak İsimlendirmesi
sys/resource.h:   Özkaynak Kullanımı,   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması,   Geleneksel Zamanlama İşlevleri
sys/socket.h:   İletişim Tarzları,   Adres Biçimleri,   Adreslerin Atanması,   Adresin Okunması,   Yerel İsim Alanı ile İlgili Ayrıntılar,   İnternet İsim Alanı,   Bir Soketin Oluşturulması,   Bir Soketin Kapatılması,   Soket Çiftleri,   Veri Gönderimi,   Veri Alımı,   Soket Verisi Seçenekleri,   Datagramların Gönderilmesi,   Datagramların Alınması,   Soket Seçenek İşlevleri,   Soket Seviye Seçenekleri
sys/stat.h:   Anahtar Sözcükler,   Dizinlerin Oluşturulması,   Dosya Özniteliklerinin Anlamları,   Bir Dosyanın Türünün Sınanması,   Erişim İzinleri için Kip Bitleri,   Dosya İzinlerinin Atanması,   Özel Dosyaların Oluşturulması,   FIFO Özel Dosyaları
sys/time.h:   Dosya Zamanları,   Yüksek Çözünürlüklü Zaman,   Bir Alarmın Ayarlanması
sys/times.h:   Anahtar Sözcükler,   İşlemci Süresinin Sorgulanması
sys/timex.h:   Yüksek Doğrulukta Saat
sys/types.h:   Girdi ve Çıktının Beklenmesi,   Süreç Kimliği,   Süreç Grubu İşlevleri,   Denetim Uçbirimine Erişim İşlevleri,   Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması,   Kullanıcı Kimliğinin Belirtilmesi,   Grup Kimliğinin Belirtilmesi
sys/un.h:   Yerel İsim Alanı ile İlgili Ayrıntılar
sys/utsname.h:   Platform Türü İsimlendirmesi
sys/vlimit.h:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
sys/vtimes.h:   Özkaynak Kullanımı
sys/wait.h:   Süreç Tamamlama,   Süreç Tamamlanma Durumu,   BSD Süreç Bekleme İşlevleri
syslog.h:   openlog,   syslog, vsyslog,   closelog,   setlogmask
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Değişkenler Dizini Başlangıç GNU Bash Başvuru Kılavuzu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası