Yazılım Verisine Saklama Alanı Ayrılması
Önceki III. Oylum - Sanal Bellek Ayırma ve Sayfalama Sonraki
Yazılım Verisine Saklama Alanı Ayrılması
İçindekiler
1. C Yazılımlarında Bellek Ayırma  -  C dilindeki bellek ayırma işlemleri.
1.1. Özdevimli Bellek Ayırma
2. Özgür Bellek Ayırma  -  malloc işlevi tamamen özdevimli bellek ayırır.
2.1. Özdevimli Olarak Basit Bellek Ayırma  -  malloc işlevinin basit kullanımı.
2.2. malloc Örnekleri  -  malloc ve xmalloc örnekleri.
2.3. malloc ile Ayrılan Belleğin Serbest Bırakılması  -  Bir bloğu malloc ile ayırdıysanız free ile serbest bırakabilirsiniz.
2.4. Bir Bellek Bloğunun Boyutunun Değiştirilmesi  -  realloc kullanarak bir blok büyütülebilir ve küçültülebilir.
2.5. Temizlenmiş Bellek Ayırma  -  Bir bloğu hem ayırıp hem de temizlemek için calloc kullanılır.
2.6. malloc için Yeterlik Kaygıları  -  Bu işlevlerin kullanımından duyulan yeterlik kaygıları.
2.7. Bellek Bloklarının Hizalanarak Ayrılması  -  Blokları özellikle adımlarını ayarlayarak adreslemek.
2.8. Ayarlanabilir Malloc Parametreleri  -  Bellek ayırma parametreleri mallopt ile ayarlanır.
2.9. Yığın Bellek Tutarlılık Denetimi  -  Yığın belleğin hatalara karşı özdevinimli denetlenmesi.
2.10. Bellek Ayırma Kancaları  -  malloc kullanan yazılımlarda hata ayıklamak için bu kancaları kullanabilirsiniz.
2.11. malloc ile Bellek Ayırma İstatistikleri  -  Yazılımınızın ne kadar bellek kullandığının bulunması.
2.12. malloc ile İlgili İşlevlerin Özeti  -  malloc ile ilgili işlevlerin listesi.
3. Bellek Ayırmada Hata Ayıklama  -  Serbest bırakılmamış bellek üzerinde artıkların bulunması.
3.1. İzleme işlevselliğinin kurulması
3.2. Örnek Yazılım Parçaları  -  Hata ayıklayıcının kullanılması.
3.3. Bellek Hata Ayıklaması için İpuçları  -  Az ya da çok becerikli başka fikirler
3.4. İzlerin Yorumlanması  -  Bu satırların anlamı ne?
4. Yığınaklar (Obstacks)  -  Nesne yığınları malloc'dan daha az kullanılır ama daha tutarlı ve daha kullanışlıdır.
4.1. Yığınak Oluşturma  -  Yığınaklar nasıl bildirilir.
4.2. Yığınakları Kullanıma Hazırlama  -  Yığınakları kullanmadan önce biraz hazırlık gerekir.
4.3. Bir Yığınağa Nesne Eklenmesi  -  Bir yığınakta nesnelere yer ayırma
4.4. Bir Yığınaktan Nesne Çıkarılması  -  Yığınakta bir nesneye ayrılan yerin serbest bırakılması
4.5. Yığınak İşlevleri ve Makroları  -  Yığınak işlevleri hem işlev hem de makrodur.
4.6. Büyüyen Nesneler  -  Bir nesneyi adım adım büyütmek.
4.7. Çok Hızlı Büyüyen Nesneler  -  Çok yüksek verimle (daha karmaşık olduğu halde) büyüyen nesneler.
4.8. Bir Yığınağın Durumu  -  Bir yığınağın durumu hakkında bilgi edinmek.
4.9. Yığınaktaki Verinin Adreslenmesi  -  Yığınaktaki nesnelerin hizaya sokulması
4.10. Yığınak Tomarları  -  Yığınaklar tomarları nasıl oluşturur ve serbest bırakır; verimlilik kaygıları.
4.11. Yığınak İşlevlerinin Listesi
5. Değişken Boyutlu Özdevinimli Saklama  -  Karmaşık deyimler içindeki özdevinimli değişkenler için değişken boyutlu yer ayırma.
5.1. alloca Örneği  -  alloca kullanılan bir örnek.
5.2. alloca İşlevinin Getirileri  -  alloca kullanma sebepleri.
5.3. alloca İşlevinin Götürüleri  -  alloca kullanmaktan kaçınma sebepleri.
5.4. GNU C Değişken Boyutlu Dizileri  -  Özdevimli ayırma ve özdevinimli serbest bırakma için sadece GNU C için geçerli bir yöntem daha vardır.
Bu bölümde sıradan yazılımların kendi verilerini nasıl yönettiği, meşhur malloc işlevi ile GNU C kütüphanesi ve GNU derleyicisine özel oluşumlardan bahsedilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Süreç Belleği Kavramları Başlangıç C Yazılımlarında Bellek Ayırma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası