İngilizce/Türkçe Sözlük - C
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - C

C

C-SLIP:   Sıkıştırılmış Seri Hat Örütbağ İletişim Kuralı
CA:   Özgünlük Belgesi
Cable:   Kablo
Cache:   Önbellek
Cache Manager:   Önbellek Yöneticisi
Cache Memory:   Cep Bellek,   Yastık Bellek
Cache To:   Önbelleğe Yerleştirme
Cache-Buffer:   Önbellek Tamponu
Cached Copy:   Önbellekteki Kopya
Caching:   Önbelleğe Alma
CAD:   BDT,   Bilgisayar Destekli Tasarım
CAE:   BDE,   BDM,   Bilgisayar Destekli Eğitim,   Bilgisayar Destekli Mühendislik
Calculate:   Hesaplamak
Calculator:   Hesap Makinesi
Calendar:   Takvim
Calendar Control:   Takvim Denetimi
Calibrate:   Ayarlamak
Call:   Çağrı,   Çağrı
Call Abandonment Probability:   Çağrı Terk Olasılığı
Call Accounting:   Çağrı Sayışımı
Call Add-on:   Çağrı Ekleme
Call Blocking:   Çağrı Tıkama
Call Completion Ratio:   Çağrı Sonuçlanma Oranı
Call Disconnection:   Çağrı Sökme
Call Diversion:   Çağrı Yönlendirme
Call Duration:   Çağrı Süresi
Call Failure Ratio:   Çağrı Başarısızlık Oranı
Call Graph:   Çağrı Çizgesi
Call Hold:   Çağrı Tutma
Call Packet:   Çağrı Paketi
Call Pre-emption:   Çağrı Boşaltma
Call Processing:   Çağrı İşleme
Call Progress Tones:   Çağrı Kotarılma Tonları
Call Request:   Çağrı İstemi
Call Restriction:   Çağrı Kısıtlama
Call Set-up Time:   Çağrı Kurulma Süresi
Call Transfer:   Çağrı Aktarımı
Callback:   Geri Arama
Callback Number:   Geri Aranacak Numara
To Call:   Çağırmak,   Çağırmak
CAM:   BDÜ,   Bilgisayar Destekli Üretim
Camcorder:   Kaydedici Kamera
Camera:   Kamera
Cancel:   İptal
Cancel Button:   İptal Düğmesi
Capability:   Yetenek
Capacity:   Sığa
Capital Letter:   Büyük Harf
Capitalization:   Büyük Harfe Çevirme
Capitalized Letter:   Büyüğe Çevrilmiş Harf
Caps Lock:   Büyük Harf Kilidi
Caption:   Başlık
Capture:   Yakalamak
CAR - Bakınız: Adres Çifti
Carbon Copy:   Bilgisine
Carbon Copy List:   Bilgilendirilecekler Listesi
Card:   Kart
Card Labels:   Kart Etiketleri
Cardinal Numbers:   Sayma Sayıları
Caret:   Düzeltme İmi
Carriage Return:   Satırbaşı
Carrier:   Taşıyıcı
Carry:   Elde
Carry Propagation:   Elde Yayılımı
Carry-over Register:   Elde Yazmacı
Cartridge:   Kartuş
Cartridge Drive:   Kartuş Sürücüsü
Cartridge Tape Unit:   Kartuş Teyp Birimi
Cascade:   Basamaklamak
Case Conversion:   Büyük Küçük Harf Dönüşümü
Case Sensitive:   Büyük Küçük Harfe Duyarlı
Case Study:   Örnek Olay İncelemesi
Cash:   Nakit
Cash Register:   Yazar Kasa
Cassette:   Kaset
Cataleptic Failure:   Felaket Arıza,   Ölümcül Arıza
Catalog:   Katalog
Category:   Kategori
Category Labels:   Kategori Etiketleri
Cathode Ray Tube:   Katot Işınlı Tüp
Causality Principle:   Nedensellik İlkesi
CC:   Bilgisine
CD:   Tekparça Disk
CD Burner:   Diskyakar
CD Player:   Diskçalar
CD Tray:   Disk Kızağı
CD Writer:   Diskyakar
CD-Audio:   Ses Diski
CD-ROM:   Disk Okuyucu
CD-ROM Changer:   Disk Değiştirici
CD-ROM Driver:   Disk Okuyucu Sürücüsü
CD-ROM-Player:   Diskçalar
CDR - Bakınız: Adres Çifti
Cell:   Göze,   Hücre
Cell Protection:   Göze Koruması,   Hücre Koruması
Cell Range:   Göze Aralığı,   Hücre Aralığı
Center:   Merkez,   Orta,   Ortalamak
Center Alignment:   Ortalamak
Centimeters:   Santimetre
Central:   Merkezî
Central Processing Unit:   Ana İşlem Birimi,   Anaişlemci,   İşlemci,   Merkezi İşlem Birimi
Centralized Administration:   Merkezî Yönetim
Certificate:   Onay Belgesi,   Sertifika
Certificate Authority:   Özgünlük Yetkilisi,   Sertifika Yetkilisi
Certificate of Authenticity:   Özgünlük Belgesi
Certificate Request File:   Sertifika İstek Dosyası
Certificate Server:   Sertifika Sunucusu
Certificate Server Configuration:   Sertifika Sunucusu Yapılandırması
Certification:   Onay Belgesi,   Sertifika
Chain Code:   Zincir Kodu
Chain Rule:   Zincir Kuralı
Chained File:   Zincirleme Dosya
Chained List:   Zincirleme Liste
Chaining:   Zincirleme
Challenge-Respond Method:   Kimlik Sorma/Yanıt Verme Yöntemi
Change:   Değiştirmek
Changer:   Değiştirici
Channel:   Kanal
Channel Guide:   Kanal Kılavuzu
Channel Refresh:   Kanal Tazeleme
Chapter:   Kısım
Chapter Heading:   Kısım Başlığı
Char Pitch:   Karakter Genişlik Çarpanı
Character:   Karakter
Character Recognition:   Karakter Tanıma
Character Scaling:   Karakter Ölçekleme
Character Set:   Karakter Kümesi
Characteristic:   Ayırıcı Nitelik
Charset:   Karakter Kümesi
Chart:   Çizge
Chat:   Sohbet,   Söyleşi
Chat Room:   Söyleşi Odası
Chat Room Topic:   Söyleşi Odası Konusu
Check:   Denetim
Check Bit:   Sağlama Biti
Check Box:   Onay Kutusu
Check Digit:   Sağlama Sayısı
Check Mark:   Onay İmi
Checkout:   Çalışırlık Sınaması
Checkpoint:   Denetim Noktası
Checksum:   Sağlama
Child:   Alt,   Çocuk
Child Axis:   Alt Dal,   Çocuk Dal
Child Domain:   Alt Etki Alanı
Child Node:   Çocuk Düğüm
Child Process:   Alt Süreç,   Çocuk Süreç
Chip:   Yonga
Choice:   Seçim
Choose:   Seçmek
CIM:   Bilgisayarla Tümleşik Üretim,   BTÜ
Cipher:   Şifre
Circle:   Çember,   Daire
Circuit:   Devre
Circular Dependency:   Döngüsel Bağımlılık
Circular Reference:   Döngüsel Başvuru
Clamp:   Kıskaç
Class:   Sınıf
Class Access:   Sınıf Erişimi
Class Container:   Sınıf Kapsayıcısı
Classification:   Sınıflama
Classify:   Sınıflamak
Clause:   Cümle,   Tümce
Cleaner:   Temizleyici
Clear:   Temizlemek
Clear-Text Password:   Şifrelenmemiş Parola
Click:   Tıklamak
Clickable Map:   Tıklanabilir Harita
Client:   İstemci
Client Authentication:   İstemci Kimlik Doğrulaması
Client-Only:   Yalnızca İstemci
Client-Server:   İstemci/Sunucu
Client-Server Application:   İstemci/Sunucu Uygulaması
Client-Server Model:   İstemci Sunucu Modeli
Clip:   Kırpma,   Tutucu,   Tutturucu
Clipboard:   Pano
Clipboard Viewer:   Pano Görüntüleyicisi
Clock:   Saat
Clock Pulse:   Saat Vurumu
Clock Rate:   Saat Vurum Sıklığı
Clock Signal:   Saat Vurumu
Clocking:   Saatle Denetim
Clockwise:   Saat Yönü
Cloning:   Kopyalama
Close:   Kapatmak
Close Box:   Kapatma Kutusu
Closed:   Kapalı
Closed Cycle Control System:   Kapalı Çevrim Denetimli Sistem
Closed Loop:   Kapalı Döngü
Closed Routine:   Kapalı Yordam
Closedown:   Kapanış
Closing Parenthesis:   Kapama Parantezi,   Sağ Parantez
Cluster:   Küme
Clustered Column Chart:   Kümelenmiş Sütun Çizgesi
CMS:   Renk Yönetim Sistemi
Coalesce:   Ergitmek
Coated:   Kaplı
Coaxial:   Eşeksenli
COBOL:   COBOL
Code:   Kod
Code Page:   Kod Sayfası
Code Page Switching:   Kod Sayfası Değiştirme
Code Point:   Kod Noktası
Code Set:   Kod Kümesi
Coding:   Kodlama
Coefficient:   Katsayı
Coil:   Bobin,   Sargı
Coincidence:   Çakışım
Coincidence Circuit:   Çakışma Devresi
Cold Start:   Baştan Başlatma
Collapse:   Daraltmak
Collate:   Harmanlamak
Collating Sequence:   Harmanlama Sırası
Collation:   Harmanlama,   Karşılaştırma
Collision Detection:   Çarpışma Algılaması
Color:   Renk
Color Graphics:   Renkli Grafik
Color Graphics Adapter:   Renkli Grafik Bağdaştırıcı
Color Management System:   Renk Yönetim Sistemi
Color Map:   Renk Eşlemi
Color Palette:   Renk Paleti
Color Wheel:   Renk Tekeri
Colorization:   Renklendirme
Column:   Sütun
Column Align:   Sütun Hizalama
Column Alignment:   Sütunsal Hizalama
Column Boundaries:   Sütun Sınırları
Column Break:   Sütun Sonu
Column Chart:   Sütun Grafiği,   Sütunlu Çizge
Column Heading:   Sütun Başlığı
Column Marker:   Sütun İmi
Column Value Directives:   Sütun Değeri Yönergeleri
Column Width:   Sütun Genişliği
Combination:   Birleşim
Combination Box:   Listeli Giriş Kutusu
Combination Key:   Birleşik Tuş
Combine:   Birleştirmek
Combobox:   Listeli Giriş Kutusu
Comma:   Virgül
Comma Alignment:   Virgüle Göre Hizalama
Comma Delimited:   Virgülle Ayrılmış
Command:   Komut
Command Check:   Komut Denetimi
Command File:   Komut Dosyası
Command Interpreter:   Komut Yorumlayıcı
Command Key:   Komut Tuşu
Command Language:   Komut Dili
Command Line:   Komut Satırı
Command Menu:   Komut Menüsü
Command Processor:   Komut İşlemcisi
Command Prompt:   Komut İstemi
Command Sequence:   Komut Dizisi
Comment:   Açıklama
Commit:   Teslim Etmek
Committed Memory:   Adanmış Bellek
Committed Page:   Adanmış Sayfa
Common:   Genel,   Ortak
Common Area:   Ortak Alan
Common Field:   Ortak Alan
Communication:   İletişim
Communication Line:   İletişim Hattı
Communication Link:   İletişim Bağı
Communication Manager:   İletişim Yöneticisi
Communication Network:   İletişim Ağı
Communication Port:   İletişim Kapısı
Compact Computer:   Tekparça Bilgisayar
Compact Disc:   Tekparça Disk
Compact Layout:   Tekparça Yerleşim
Compact List:   Tekparça Liste
Compact System:   Tekparça Sistem
Compaction:   Sıkıştırma
Comparative Sort:   Karşılaştırmalı Sıralama
Comparator:   Karşılaştırıcı
Compare:   Karşılaştırmak
Compatibility:   Uyumluluk
Compatible:   Uyumlu
Compatible Driver List:   Uyumlu Sürücü Listesi
Compatible Timer Hardware Emulation:   Uyumlu Zamanlayıcı Donanım Öykünmesi
Compilation:   Derleme
Compile:   Derlemek
Compiler:   Derleyici
Compiler Generator:   Derleyici Üreteci
Complement:   Tümleyen
Complete:   Tam,   Tamamlanmış
Complete Trust Model:   Tam Güvenlik Modeli
Complex:   Karmaşık
Complex Number:   Karmaşık Sayı
Component:   Bileşen
Composite:   Birleşik
Composite Key:   Birleşik Tuş
Compound:   Bileşik
Compound Document:   Bileşik Belge
Compound Document Architecture:   Bileşik Belge Mimarisi
Compress:   Sıkıştırmak
Compressed Drive:   Sıkıştırılmış Sürücü
Compressed File:   Sıkıştırılmış Dosya
Compressed Print:   Daraltılmış Yazdırma,   Sıkıştırılmış Yazdırma
Compressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP):   Sıkıştırılmış Seri Hat Örütbağ İletişim Kuralı
Compressed Size:   Sıkıştırılmış Boyut
Compressed Text:   Sıkıştırılmış Metin
Compressible Encryption:   Sıkıştırılabilir Şifreleme
Compression:   Sıkıştırma
Compression Tool:   Sıkıştırma Aracı
Compromise:   Uzlaşma
Computational Linguistics:   Bilişimsel Dilbilim
Compute:   Hesaplamak
Computer:   Bilgisayar
Computer Aided Design:   BDT,   Bilgisayar Destekli Tasarım
Computer Aided Education:   BDE,   Bilgisayar Destekli Eğitim
Computer Aided Engineering:   BDM,   Bilgisayar Destekli Mühendislik
Computer Aided Manifacturing:   Bilgisayar Destekli Üretim
Computer Aided Manufacturing:   BDÜ
Computer Animation:   Bilgisayar Canlandırması
Computer Center:   Bilgisayar Merkezi
Computer Conferencing:   Bilgisayar Ortamlı Toplantı
Computer Crime:   Bilgisayar Suçu
Computer Graphics:   Bilgisayar Grafiği
Computer Integrated Manufacturing:   Bilgisayarla Tümleşik Üretim,   BTÜ
Computer Management:   Bilgisayar Yönetimi
Computer Object:   Bilgisayar Nesnesi
Computer Science:   Bilgisayar Bilimi
Computer Simulation:   Bilgisayar Benzetimi
Computer Standby:   Sistem Beklemesi
Computerize:   Bilgisayara Uyarlamak,   Bilgisayarla Yapmak
Computerized:   Bilgisayar Donanımlı
Computerized Numerical Control:   Bilgisayarlı Sayısal Denetim
Concatenate:   Bitiştirmek
Concatenated Field:   Bitiştirilmiş Alan
Concentrator:   Yoğunlaştırıcı
Concept:   Kavram
Conceptual:   Kavramsal
Conclusion:   Vargı
Concrete:   Somut
Concurrent:   Koşutzamanlı
Concurrent Application:   Koşutzamanlı Uygulama
Concurrent Hard Disk Access:   Koşutzamanlı Sabit Disk Erişimi
Concurrent Video Update:   Koşutzamanlı Görüntü Güncelleştirme
Condense:   Yoğunlaştırmak
Condensed Print:   Daraltılmış Yazdırma,   Sıkıştırılmış Yazdırma
Condition:   Koşul
Conditional Compilation:   Koşullu Derleme
Conditional Format:   Koşullu Biçimleme
Conditional Instruction:   Koşullu Yönerge
Conditional Transfer:   Koşullu Aktarma
Conduit:   Kablo Kanalı
Cone Chart:   Koni Çizge
Conference:   Konferans,   Toplantı
Confidential:   Gizli
Configuration:   Yapılandırma
Configuration Wizard:   Yapılandırma Sihirbazı
Configurator:   Yapılandırıcı
Configure:   Yapılandırmak
Confirm:   Doğrulamak,   Onaylamak
Confirmation:   Doğrulama,   Onay
Conflict:   Çakışmak
Conflict Information:   Çakışma Bilgisi
Conflicting Changes:   Çakışan Değişiklikler
Conflicting Device List:   Çakışan Aygıt Listesi
Congestion:   Tıkanıklık
Congruent Matrices:   Eşlenik Matrisler
Congruent Numbers:   Eşlenik Sayılar
Conjugate:   Eşlenik
Conjunction:   Birleşme
Connect:   Bağlamak
Connection:   Bağlantı
Connection Device:   Bağlantı Aygıtı
Connection Timeout:   Bağlantı Zamanaşımı
Connection-Based:   Bağlantı Tabanlı
Connectionless Delivery System:   Bağlantısız Dağıtım Sistemi
Connectivity:   Bağlanırlık
Connector:   Bağlayıcı
Consecutive:   Ardışık
Consistency:   Tutarlılık
Consistency Error:   Tutarlılık Hatası
Console:   Konsol
Constant:   Değişmez,   Sabit
Constrain:   Kısıtlamak,   Sınırlamak
Constraint:   Kısıt
Contact:   Bağlantı,   Değmek,   İlişki Kurmak
Contact Information:   Bağlantı Bilgisi
Container:   Kap,   Kapsayıcı
Container Merge:   Kapsayıcı Birleştirmesi
Content:   İçerik
Contention:   Çekişme
Contents:   İçindekiler
Context:   Bağlam
Context Menu:   İçerik Menüsü
Context Record:   İçerik Kaydı
Context Sensitive:   İçeriğe Duyarlı
Context-Free:   Bağımsız,   Bağlam Duyarsız
Contextual:   Bağlamsal
Contextual Help:   Bağlamsal Yardım
Contiguous:   Bitişik
Continuation:   Sürdürme,   Süren
Continuation Character:   Devam Karakteri,   Sürdürme Karakteri
Continue:   Devam Etmek,   Sürdürmek,   Sürmek
Continuous:   Devamlı,   Sürekli
Continuous Feed:   Sürekli Besleme
Continuous Paper:   Sürekli Kağıt
Contractor:   Yüklenici
Contrast:   Karşıtlık,   Kontrast
Contrast Control:   Karşıtlık Ayarı,   Kontrast Ayarı
Contrast Ratio:   Karşıtlık Oranı,   Kontrast Oranı
Control:   Denetim,   Denetlemek
Control Ball:   Denetim Topu
Control Character:   Denetim Karakteri
Control Codes:   Denetim Kodları
Control Handler:   Denetim İşleyicisi
Control Menu:   Denetim Menüsü
Control Objects:   Denetim Nesneleri
Control Panel:   Denetim Masası
Control Panel Applet:   Denetim Masası Uygulaması
Control Toolbox:   Denetim Araçları Kutusu
Control Unit:   Denetim Birimi
Controller:   Denetleyici
Convention:   Kural
Conventional:   Geleneksel
Convergence:   Kümelenme,   Yakınsaklık,   Yakınsama,   Yaklaşma
Convergent Sequence:   Yakınsak Dizi
Conversational:   Konuşarak
Conversion:   Dönüştürme
Convert:   Dönüştürmek
Converter:   Dönüştürücü
Convex:   Dışbükey
Cooperative Processing:   İmeceli İşlem,   İşbirlikli İşlem
Coordinate:   Eşgüdümlemek
Coordination:   Eşgüdüm
Coordinator:   Eşgüdümcü
Coprocessor:   Yardımcı İşlemci
Copy:   Kopyalamak
Copy Protection:   Kopya Koruması
Copying:   Kopyalama
Copyright:   Telif Hakkı
Cord:   Kordon
Corequisite:   Yankoşul
Coresident:   Birlikte Yerleşik
Corner:   Köşe
Correct:   Doğru
Correction:   Düzeltme
Corrective Maintenance:   Onarım
Correlation:   Bağıntı,   İlinti
Correspondence:   Yazışma
Corresponding:   İlişkin
Corruption:   Bozulma
Count:   Saymak
Counter:   Sayaç
Counter Clockwise:   Saat Yönünün Tersi
Coupler:   Birleştirici
Coupling:   Birleştirme
Cover Page:   Kapak Sayfası
CPM:   Kritik Yol Yöntemi
CPU:   Ana İşlem Birimi,   Anaişlemci,   İşlemci,   Merkezi İşlem Birimi
Cracker:   Sistem Kırıcı
Crash Dump:   Çöküş Boşaltımı
Create:   Oluşturmak
Creator:   Oluşturucu
Creator ID:   Oluşturucu Kimliği
Creator Owner:   Oluşturucu İyesi
Criteria:   Ölçüt
Critical:   Kritik,   Önemli
Critical Battery Alarm:   Biten Pil Uyarısı
Critical Path:   Kritik Yol
Critical Path Method:   Kritik Yol Yöntemi
Critical Section:   Kritik Bölüm
Critical Services:   Önemli Hizmetler
Crop Mark:   Kırpma İmi
Cropping:   Kırpma
Cross:   Çapraz
Cross Reference:   Çapraz Başvuru
Cross-Domain:   Etki Alanları Arası
Cross-Encrypted:   Çapraz Şifreli
Crosshair Cursor:   İnce Artı İmleci
Crosstalk:   Çapraz Karışma,   Ses Karışması
Cryptanalist:   Şifre Çözümleyici
Cryptographic:   Kriptografiyle İlgili
Cryptography:   Kriptografi
Cumulative:   Birikimli
Cumulative Error:   Birikimli Hata
Currency Symbol:   Para Birimi Simgesi
Current:   Akım,   Geçerli,   Şu Anki,   Yürürlükteki
Current Control Set:   Geçerli Denetim Kümesi
Current Date:   Günün Tarihi
Current Directory:   Geçerli Dizin
Current Document:   Geçerli Belge
Current Drive:   Geçerli Sürücü
Current Library:   Geçerli Kitaplık
Current Release:   Geçerli Dağıtım
Current Time:   Şu Anki Saat
Current View:   Etkin Görünüm
Cursor:   İmleç
Cursor Control Keys:   İmleç Denetim Tuşları
Cursor Keypad Mode:   İmleç Tuş Takımı Kipi
Cursor Movement Key:   İmleç Yön Tuşu
Curve:   Eğri
Curve Fitting:   Eğri Uydurma
Curvilinear Regression:   Eğrisel Bağlanım
Custom:   Özel
Custom Chart Type:   Özel Çizge Türü
Custom Colors:   Özel Renkler
Custom Dictionary:   Özel Sözlük
Custom Options:   Özel Seçenekler
Customer Support:   Müşteri Desteği
Customizable:   Özelleştirilebilir
Customize:   Özelleştirmek
Cut:   Kes
Cut And Paste:   Kesmek Ve Yapıştırmak
Cybernetics:   Güdümbilim,   Sibernetik
Cycle:   Çevrim,   Salınım
Cycle Time:   Çevrim Süresi
Cyclic:   Çevrimsel,   Salınımsal
Cylinder:   Silindir
Cylinder Chart:   Silindirik Çizge
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - B Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - D
Bir Linux Kitaplığı Sayfası