Komut
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Komut
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command
Komut Denetimi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Check
Komut Dili
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Language
Komut Dizisi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Sequence
Komut Dosyası
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command File
Komut İstemi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Prompt
Komut İşlemcisi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Processor
Komut Menüsü
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Menu
Komut Satırı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Line
Komut Tablosu
Kapsam: Kabuk
  • deyim - Bash, bir komut çalıştıracağı zaman çoklu PATH aramaları yapmamak için çalıştırılabilir dosyaların tam dosya yollarını bir tabloda tutar. Bu tabloya komut tablosu denir. Komut tablosunda kayıtlı komutların listesini hash yerleşik komutu ile öğrenebilirsiniz. [Bash Başvuru Kılavuzu]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Hash Table
Komut Tuşu
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Key
Komut Yorumlayıcı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Command Interpreter
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kodlama Başlangıç Konferans
Bir Linux Kitaplığı Sayfası