Karakter
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Karakter
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Character
Karakter Genişlik Çarpanı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Char Pitch
Karakter Kümesi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Character Set,   Charset
Karakter Ölçekleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Character Scaling
Karakter Tanıma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Character Recognition
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kapsayıcı Başlangıç Karar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası