Kapsayıcı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Kapsayıcı
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Taşıyıcı
       İngilizce: Container
Kapsayıcı Birleştirmesi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Container Merge
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kaplı Başlangıç Karakter
Bir Linux Kitaplığı Sayfası