Karmaşık
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - K Sonraki
Karmaşık
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Complex
Karmaşık Sayı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Complex Number
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kardeş Düğümler Başlangıç Karşılaştırıcı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası