İşbirlikli İşlem
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - İ Sonraki
İşbirlikli İşlem
Eş anlamlılar:
       Türkçe: İmeceli İşlem
       İngilizce: Cooperative Processing
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşaretçi Başlangıç İşitsel
Bir Linux Kitaplığı Sayfası