İmeceli İşlem
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - İ Sonraki
İmeceli İşlem
Eş anlamlılar:
       Türkçe: İşbirlikli İşlem
       İngilizce: Cooperative Processing
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İliştirmek Başlangıç İmleç
Bir Linux Kitaplığı Sayfası