İmleç
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - İ Sonraki
İmleç
Kapsam: İletişim
  • İsim - Video uçbirimlerde konumu çoğunlukla klavye ya da fare ile denetlenen, girilecek verinin yerini, yazılacak ya da düzeltilecek karakterlerin yerini gösteren işaret. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Cursor,   Pointer
       Almanca:  Cursor
       Fransızca: Curseur, Touche de Deplacement
İmleç Denetim Tuşları
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Cursor Control Keys
İmleç Tuş Takımı Kipi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Cursor Keypad Mode
İmleç Yön Tuşu
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Cursor Movement Key
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İmeceli İşlem Başlangıç İmleyici
Bir Linux Kitaplığı Sayfası