İngilizce/Türkçe Sözlük - P
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - P

P

Packet:   Paket
Packet Header:   Paket Başlığı
Packet Radio:   Paket Radyo
Packet Switching:   Paket Anahtarlama
Paging:   Çağrı Sistemi
Paging System:   Çağrı Sistemi
PAM:   Darbe Genlik Modülasyonu,   Vurum Genlik Kiplenimi
Parallel:   Paralel
Parallel Interface:   Paralel Arabirim
Parallel Processing:   Paralel İşleme
Parallel Transfer:   Paralel Aktarım
Parity Bit:   Eşlik Biti
Part:   Oylum
Participle:   Ortaç
Passive:   Edilgen
Passive Element:   Edilgen Öğe
Passive Guidance:   Edilgen Güdüm
Passive Network:   Edilgen Devre
Passive Threat:   Edilgen Tehdit
Passive Transducer:   Edilgen Dönüştürücü
Paste:   Yapıştırmak
PCM:   Darbe Kod Kiplenimi,   Vurum Kod Kiplenimi
Pentahedron:   Beşyüzlü
Picosecond:   Pikosaniye
PM:   Öğleden Sonra,   ÖS
Point:   Nokta
Point Estimation:   Noktasal Kestirim
Point Sampling:   Nokta Örneklemesi
Point-to-point:   Noktadan Noktaya
Point-to-point Communication:   Noktadan Noktaya İletişim
Pointer:   Gösterge,   İmleç,   İmleyici,   İşaretçi
Polygon:   Çokgen
Polyhedron:   Çokyüzlü
Polynomial:   Çokterimli
Post Meridiem:   Öğleden Sonra,   ÖS
Preface:   Önsöz
Procedural Language:   Yordama Yönelik Dil
Procedure-Oriented Language:   Yordama Yönelik Dil
Pulse:   Darbe,   Vurum
Pulse Amplitude Modulation:   Darbe Genlik Modülasyonu,   Vurum Genlik Kiplenimi
Pulse Code Modulation:   Darbe Kod Kiplenimi,   Vurum Kod Kiplenimi
Pulse Delay:   Darbe Gecikmesi,   Vurum Gecikmesi
Pulse Interleaving:   Darbe Biniştirme,   Vurum Serpiştirme
Pulse Rise Time:   Darbe Yükselme Süresi,   Vurum Yükselme Süresi
Pulse Width Modulation:   Darbe Genişlik Modülasyonu,   Vurum Genişlik Kiplenimi
PWM:   Darbe Genişlik Modülasyonu,   Vurum Genişlik Kiplenimi
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - O Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - Q
Bir Linux Kitaplığı Sayfası