Çokyüzlü
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çokyüzlü
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Polyhedron
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çokterimli Başlangıç Çöküş Boşaltımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası