Çağrı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çağrı
I
Kapsam: Yazılım Geliştirme
 • İsim - Bir programın bir altyordama saptırılması; bilgisayarda kontrolün bir modülden diğerine, işin bitiminde tekrar çağıran modüle geri verilmek üzere, geçirilmesi işlemi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Almanca: Aufruf
       İngilizce: Call
       Fransızca: Appel
Çağrı Çizgesi
 • deyim - Bir sistem ya da bilgisayar programında birbirlerini çağıran modülleri gösteren çizenek. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Graph
       Fransızca: Graphe d'Appels
II
Kapsam: İletişim
 • İsim - Teleiletişimde bir bağlantının kurulma isteği. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Almanca: Aufruf
       İngilizce: Call
       Fransızca: Appel
Çağrı Aktarımı
 • deyim - Abonenin bir çağrıyı başka bir numaraya aktarabilmesi özelliği. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Transfer
       Fransızca: Transfer d'Appel
Çağrı Başarısızlık Oranı
 • deyim - Başarısızlıkla sonuçlanan çağrı kurulma girişimlerinin tüm çağrı isteklerine oranı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Failure Ratio
       Fransızca: Taux d'Appels non Aboutis
Çağrı Boşaltma
 • deyim - Bir teleiletişim bağlantısının o bağlantının özkaynaklarını kullanabilmek üzere daha üstün öncelikli bir çağrı isteği sonucunda sökülmesi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Pre-emption
Çağrı Ekleme
 • deyim - Bir PBX ya da santral üzerinde sürmekte olan bir çağrıya üçüncü bir aboneyi katma. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Add-on
Çağrı İstemi
 • deyim - İki ağ öğesi arasında bir çağrının kurulmasını isteyen veri paketi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Request
       Fransızca: Demande d'Appel
Çağrı İşleme
 • deyim - Bir anahtarlama sistemi tarafından bir çağrının kabulünden sonlandırılmasına değin geçen işlemler dizisi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Processing
       Fransızca: Traitement d'Appel
Çağrı Kısıtlama
 • deyim - Belirli abonelerin şehirlerarası çağrı başlatmalarına getirilen kısıtlama. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Restriction
       Fransızca: Restriction d'Appels
Çağrı Kotarılma Tonları
 • deyim - Kotarılmakta olan bir çağrının aşamalarını kullanıcıya işitilebilir sesler üreterek bildiren tonlar. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Progress Tones
       Fransızca: Indicatif de Progres d'Appel
Çağrı Kurulma Süresi
 • deyim - Bir çağrının kurulmasına başlandığı andan çağrının kurulduğuna ya da kurulamıyacağına ilişkin ilk imin geldiği ana kadar geçen süre. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Set-up Time
       Fransızca: Durée d'établissement d'Appel
Çağrı Paketi
 • deyim - Paket anahtarlama sisteminde bir ana devre kurmakla yükümlü ve üzerinde adres gibi bilgileri taşıyan paket. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Packet
       Fransızca: Paquet d'Appel
Çağrı Sayışımı
 • deyim - Bireysel çağrıların hesabını tutma, sayışımını yürütme ve ilişkin tutanakları hazırlama. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Accounting
Çağrı Sistemi
 • deyim - Belirli bir coğrafi yörede tek yönlü olarak abonelere erişip, onları işitilebilir bir tonla uyarma sistemi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Paging,   Paging System,  
       Fransızca: Système Téléappel
Çağrı Sonuçlanma Oranı
 • deyim - Bir şebekede belirli bir noktadaki yapılan ölçümlerde sonuçlanan çağrıların tüm çağrı girişimleri sayısına oranı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Completion Ratio
       Fransızca: Taux d'Efficacité d'Appels
Çağrı Sökme
 • deyim - Bir teleiletişim bağlantısının sökülmesi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Disconnection
       Fransızca: Déconnexion d'Appel
Çağrı Süresi
 • deyim - Bir çağrının başladığı andan çağıran abonenin çağrıyı söktüğü ana kadar geçen süre. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Duration
       Fransızca: Durée d'Appel
Çağrı Terk Olasılığı
 • deyim - Bir kullanıcının bir teleiletişim şebekesindeki çağrı çabasını terketme olasılığı. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Almanca: Anrufkündigungswahrscheinlichkeit
       İngilizce: Call Abandonment Probability
       Fransızca: Probabilité d'Abandon d'Appel
Çağrı Tıkama
 • deyim - Bir teleiletişim dizgesinin özkaynaklarının yeni çağrı isteklerine hizmet veremiyecek durumda olduğunda, yeni gelen çağrıların reddedilmesi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Blocking
       Fransızca: Blocage d'Appel
Çağrı Tutma
 • deyim - Abonenin bir çağrıyı, başka bir çağrıya yanıt vermek ya da başka bir işi kotarmak üzere, "bekleme" durumuna sokması. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Hold
Çağrı Yönlendirme
 • deyim - Bir çağrının adreslendiği numaradan başka bir belirli çağrıya yönlendirilmesi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Call Diversion
       Fransızca: Renvoi d'Appel
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çağırmak Başlangıç Çağrışımsal
Bir Linux Kitaplığı Sayfası