Vurum
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - V Sonraki
Vurum
Kapsam: Fizik
  • İsim - Bir sinyaldeki sonlu süreli ve çoğun sabit genlikli değişme. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Darbe
       İngilizce: Pulse
       Almanca: Impuls
       Fransızca: Impulsion
Vurum Gecikmesi
Kapsam: Fizik
  • deyim - Bir darbenin dayanak zaman noktasına göre gecikmesi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Darbe Gecikmesi
       İngilizce: Pulse Delay
       Almanca: Impulsverzögerung
       Fransızca: Retard D'impulsion
Vurum Genişlik Kiplenimi
Kapsam: Fizik
  • deyim - Fiziksel büyüklüklerin dönemli bir darbe dizisindeki darbelerin sürelerini değiştirerek elde edilen kiplenim. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Darbe Genişlik Modülasyonu
       İngilizce: Pulse Width Modulation,   PWM
       Almanca: Pulselängenmodulation
       Fransızca: Modulation de Largeur D'impulsions
Vurum Genlik Kiplenimi
Kapsam: Fizik
  • deyim - Fiziksel büyüklüklerin dönemli bir darbe dizisindeki darbelerin genliklerini değiştirerek elde edilen kiplenim. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Darbe Genlik Modülasyonu
       İngilizce: Pulse Amplitude Modulation,   PAM
       Almanca: Pulseamplitudenmodulation
       Fransızca: Modulation D'impulsions en Amplitude
Vurum Kod Kiplenimi
Kapsam: Elektronik
  • deyim - Bir işaretin örneklenmesi, her örneğin nicemlenmesi ve sayısal bir işarete çevrilerek kodlanması süreci. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Darbe Kod Kiplenimi
       İngilizce: Pulse Code Modulation,   PCM
       Almanca: Puls-Code-Modulation
       Fransızca: Modulation par Impulsions et Codage, MIC
Vurum Serpiştirme
Kapsam: Elektronik
  • deyim - Ortak bir veriyolu üzerinde zaman bölüşümlü çoğullama ile gönderilmek üzere iki ya da daha çok kaynaktan vurumların ardıştırılması. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Darbe Biniştirme
       İngilizce: Pulse Interleaving
       Almanca: Ineinanderschachtelung von Impulsen
       Fransızca: Entrelacement d'Impulsions
Vurum Yükselme Süresi
Kapsam: Elektronik
  • deyim - Anlık genliğin vurumun tepe değerinin yüzde onu düzeyinden yüzde doksanı düzeyine yükselmesi için geçen süre. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Darbe Yükselme Süresi
       İngilizce: Pulse Rise Time
       Almanca: Impulsanstiegzeit
       Fransızca: Temps de Montée d'Impulsion
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Vuru Başlangıç Vuruntu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası