Edilgen
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - E Sonraki
Edilgen
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Passive
Edilgen Devre
Kapsam: Elektrik/Elektronik
  • deyim - Hiç bir enerji kaynağı içermeyen elektrik devresi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Passive Network
       Almanca: Passive Schaltung
       Fransızca: Réseau Passif
Edilgen Dönüştürücü
Kapsam: Elektrik/Elektronik
  • deyim - Çıkış gücü giriş dalga biçimlerinden bağımsız olan dönüştürücü. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Passive Transducer
       Fransızca: Transducteur Passif
Edilgen Öğe
Kapsam: Elektrik/Elektronik
  • deyim - Bir kaynaktan enerji alıp üzerinde işlem yapan elektrik ya da elektronik devresi. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Passive Element
       Fransızca: élément Passif
Edilgen Güdüm
Kapsam: Elektrik/Elektronik
  • deyim - Bir roketteki alıcının hedeften gelen ışımaları kullanarak yön bulması. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Passive Guidance
       Almanca: Passive Länkung
       Fransızca: Guidage Passif
Edilgen Tehdit
Kapsam: Güvenlik
  • deyim - Gizli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi şeklinde ortaya çıkan, ancak bilginin kendisinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığı tehdit. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Passive Threat
       Fransızca: Menace Passive
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Edalyan Başlangıç Edim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası