Türkçe Ansiklopedik Sözlük - E
Önceki I. Oylum - Türkçe Ansiklopedik Sözlük Sonraki
Türkçe Ansiklopedik Sözlük - E
İçindekiler
1. Edalyan
2. Edilgen
2.1. Edilgen Devre
2.2. Edilgen Dönüştürücü
2.3. Edilgen Öğe
2.4. Edilgen Güdüm
2.5. Edilgen Tehdit
3. Edim
3.1. Edimsiz
3.2. Edimsiz Görüntü
4. Edinmek
5. Eğim
6. Eğri
6.1. Eğri Uydurma
6.2. Eğrisel Bağlanım
7. Ek
7.1. Ek Açıklama
7.2. Ek Aygıtlar
7.3. Ek Bitler
7.4. Ek Güvenlik Denetimi
7.5. Ek Kanal
7.6. Ek İşlemler
8. Eklemek
9. Eklenmiş Maliyet
10. Eklenti
10.1. Eklenti Yöneticisi
11. Ekli Aygıt
12. Ekran
13. Ekran Yenilenme Sıklığı
14. Ekranlama
15. Eksen
15.1. Eksen Izgara Çizgileri
15.2. Eksen Kaydırma Çizgisi
15.3. Eksenel
15.4. Eksenel Bakışım
16. Eksi
16.1. Eksi Bakışımlı Dizey
16.2. Eksi Bakışımlı Matris
16.3. Eksi Direnç
16.4. Eksi Yanlılık
16.5. Eksi Yarıdönem
16.6. Eksi Yük
17. Eksicik
18. Eksik
18.1. Eksik Sönüm
18.2. Eksik Sönümlü Sistem
19. Eksilten Yapay Değişken
20. El Değiştirme
21. Elde
21.1. Elde Yayılımı
21.2. Elde Yazmacı
22. Elektron
23. Elemeli Sıralama
24. En Az
25. En Boy Oranı
26. En Çok
27. En Etkin Kestirici
28. En Büyük Olabilirlik Kestirimi
29. En Büyütme Sorunu
30. En Küçük
30.1. En Küçük-En Büyük İlkesi
30.2. En Küçük Kareler Kestiricisi
30.3. En Küçük Kareler Yöntemi
31. En Küçültme Sorunu
32. En Önemli
32.1. En Önemli Bit
33. En Önemsiz
33.1. En Önemsiz Bit
34. Enstantane
35. Entropi Kodlaması
36. Eposta
37. En Büyük F-oranı
38. Erek
38.1. Erek Alanı
39. Ergitmek
40. Erişilebilir
41. Erişilebilirlik
42. Erişilirlik
43. Erişim
43.1. Erişim Anahtarı
43.2. Erişim Ayrıcalıkları
43.3. Erişim Denetimi
43.4. Erişim Denetim Girdisi
43.5. Erişim Denetim Listesi
43.6. Erişim Dizgeciği
43.7. Erişim Düzeneği
43.8. Erişim Hakkı
43.9. Erişim İzni
43.10. Erişim Jetonu
43.11. Erişim Öncelikleri
43.12. Erişim Süresi
43.13. Erişim Türü
43.14. Erişim Yöntemi
44. Ertelemek
45. Ertelenmiş Yordam Çağrısı
46. Eskime Aralığı Çoklayıcısı
47. Eşeksenli
48. Eşgüdüm
49. Eşgüdümcü
50. Eşgüdümlemek
51. Eşik
51.1. Eşik İşlevi
51.2. Eşik Mantığı
51.3. Eşikleme
52. Eşlenik
52.1. Eşlenik Bakışımlı Matris
52.2. Eşlenik Matrisler
52.3. Eşlenik Sayılar
53. Eşlik Biti
54. Eşlik Eden İleti
55. Eşzamanlama
56. Eşzamanlı Olmayan Yordam Çağrısı
57. Eşzamansız
58. Etki Alanları Arası
59. Etkin
59.1. Etkin Görünüm
59.2. Etkin Bağ
59.3. Etkin Bağlantı
59.4. Etkin Denetim
59.5. Etkin Günlük Biçimi
59.6. Etkin Kanal
59.7. Etkin Masaüstü
59.8. Etkin Modem
59.9. Etkin Sunucu Sayfaları
60. Etkinleştirmek
61. Etkinleştirme Kodu
62. Etkinliğini Kaldırmak
63. Etkinlik
63.1. Etkinlik Oranı
63.2. Etkinlik Sayacı
64. Evrak Çantası
65. Eylem
65.1. Eylem Adı
65.2. Eylem Ayarları
65.3. Eylem Çubuğu
65.4. Eylem Değeri
65.5. Eylem Düğmesi
65.6. Eylem Sorguları
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Düzenlemek Başlangıç Edalyan
Bir Linux Kitaplığı Sayfası