Ek
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - E Sonraki
Ek
I
Ayrıca bakınız:
       
       Türkçe: Oylum,   Kısım,   Makale,   Bölüm,   Altbölüm,  Terim Dağarcığı,   Dizin,   Kaynakça,   Önsöz
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Appendix
Ek Açıklama
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Annotation
II
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Attachment
Ek Aygıtlar
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Additional Devices
Ek Bitler
Kapsam: Yazılım Geliştirme
  • deyim - Bilgi bitlerinin dışında kalan bitler. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Overhead Bits
       Fransızca: Bits Supplémentaires
Ek Güvenlik Denetimi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Added Safety Check
Ek Kanal
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Additional Channels
Ek İşlemler
Kapsam: Yazılım Geliştirme
  • deyim - Bir bilgisayar programının yürütümünü kolaylaştıran (bellek alanının temizlenmesi gibi), ancak ona doğrudan katkıda bulunmayan işlemler. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Overhead Operations,   Housekeeping Operations,  
       Almanca: Selbstbedienungsoperation
       Fransızca: Opération d'Aménagement
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Eğri Başlangıç Eklemek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası