Makale
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - M Sonraki
Makale
Ayrıca bakınız:
       
       Türkçe: Oylum,  Kısım,   Bölüm,  Altbölüm,   Ek,  Terim Dağarcığı,   Dizin,  Kaynakça,   Önsöz
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Yazı
       İngilizce: Article
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Mahlas Başlangıç Makina
Bir Linux Kitaplığı Sayfası