Alt
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - A Sonraki
Alt
I
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Bottom
Alt Kenar Boşluğu
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Bottom Margin
Alt Tepsi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Bottom Tray
Alttakı
Kapsam: Genel
  • deyim - Bir dizgenin sağ altına yazılan ayırt edici dizge ya da simge. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Subscript
Karşıt anlamlılar:
       İngilizce: Superscript
       Almanca: Oberer Index
       Fransızca: Indice de Haut
II
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Çocuk
       İngilizce: Child
Altbölüm
Ayrıca bakınız:
       
       Türkçe: Oylum,  Kısım,   Makale,  Bölüm,   Ek,  Terim Dağarcığı,   Dizin,  Kaynakça,   Önsöz
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Subsection
Alt Dal
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Çocuk Dal
       İngilizce: Child Axis
Alt Etki Alanı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Child Domain
Alt Süreç
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Çocuk Süreç
       İngilizce: Child Process
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Alındı Karakteri Başlangıç Alternatif
Bir Linux Kitaplığı Sayfası