Çocuk
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çocuk
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Alt
       İngilizce: Child
Çocuk Dal
Kapsam: Yazılım
  • deyim - Bir bağlamsal düğümün alt düğümlerini (çocuklarını) içeren dal. [XPath]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Alt Dal
       İngilizce: Child Axis
Çocuk Düğüm
Kapsam: Yazılım
  • deyim - Bir bağlamsal düğümün çocukları içeren dalındaki bir düğüm. [XPath]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Child Node
Çocuk Süreç
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Alt Süreç
       İngilizce: Child Process
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çizim Başlangıç Çoğa Gönderim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası