Çoğa Gönderim
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çoğa Gönderim
Kapsam: İletişim
  • deyim - Birden çok düğüme, bilgisayara, uçbirime vb. yönelik gönderim. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Multicast
       Fransızca: Multidestinataire
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çocuk Başlangıç Çoğaltıcı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası