Çoğaltıcı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çoğaltıcı
Kapsam: Genel
  • sıfat - Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt. [anonim]
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Multiplier
       Almanca: Verviefacher
       Fransızca: Multiplicateur
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çoğa Gönderim Başlangıç Çoğaltmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası